Nyheder

Museum Sydøstdanmark genrejser Holmegaard Glasværk

I november kom beskeden om, at Realdania støtter en genåbning af Det ny Holmegaard med 35 millioner kroner. Pengene går til renovering af de bevaringsværdige bygninger. Nu er Knud Højgaards Fond fulgt efter med tre millioner til projektet. Det betyder, at projektet nu er et skridt tættere på at kunne sættes i gang, efter værket i nogle år har ligget dødt hen.

Når Det ny Holmegaard åbner i 2018, er det samtidig genrejsningen af en lokal katalysator, som siden 1825 har beskæftiget en stor del af lokalsamfundet og sat Holmegaard Glas på verdenskortet. Nu kommer der igen liv og arbejdspladser til området.

Det ny Holmegaard bliver en mellemstor virksomhed med flere end 60 beskæftigede, med ca. 180 studie- og praktikpladser og frivillige, der indgår i de mange aktiviteter, som igangsættes på glasværket. Det forventes, at flere end 300 personer får Det ny Holmegaard som deres arbejdsplads eller studiested. Mulighederne opstår, når Museum Sydøstdanmark og samarbejdspartnerne flytter deres aktiviteter til værket.

Linda Frederiksen, formand for Kulturudvalget i Næstved kommune glæder sig over planerne; ”Når Det ny Holmegaard realiseres, betyder det et kvarterløft. Områdets livsnerve har været cuttet, men nu kommer der igen puls. Genrejsningen handler både om job, men så sandelig også om identitet. Fensmark mistede noget, da værket lukkede. Det får de nu tilbage. Og med flere end 300 arbejdspladser og studiesteder, er der virkelig gode udsigter.”

Fondenes tilsagn betyder, at i alt 73 mio. kr. af projektets første fase, er finansieret. Hele første fase beløber sig til 103 mio. kr. - herunder knap 22 mio. til køb af ejendomme og udendørsarealer og godt 48 mio. kr. til istandsættelse af bygninger og uderum. Dertil kommer etablering af udstillinger, eksperimentarium og værksteder budgetteret til omkring 33 mio. kr. 

De 103 mio. kr. til køb, istandsættelser og etablering er en forudsætning for, at driften af Det ny Holmegaard bliver bæredygtig. Der forventes en årsomsætning på ca. 16 mio. kr. som skabes ved entréindtægter, udlejning, forpagtning, partnerskaber, erhvervssponsorer og museumsdriftstilskud. Med en attraktiv trappehusleje forventes kunstnere og håndværkere, at kunne etablere sig på Det ny Holmegaard.