Nanna Holm Gade

Nanna Holm Gade

 

Borgring
I sensommeren 2014 gennemfører Danmarks Borgcenter en arkæologisk forundersøgelse på et voldsted vest for Køge. Målet med den forestående undersøgelse er primært at få anlægget dateret. Dette er et væsentligt element for forståelsen af voldstedet og den videre forskning. Befæstningen formodes at være fra vikingetiden og vil indgå i forskningen omkring den danske statsdannelse, hvor store landområder bliver samlet under én magthaver, Kongen. Borgringen kan forhåbentlig bidrage med væsentlig ny viden til forståelsen af forholdet mellem Jellingedynastiet og  magtcentrene på Sjælland. Det kan også hjælpe til forståelsen af, hvorfor magten i slutningen af 900-tallet forskydes fra Jylland til Sjælland med Roskilde som nyt centrum.

Er befæstningen et ældre anlæg fra oldtiden, vil det være det første danske eksempel på en perfekt cirkulær befæstning og måske forlægget for de danske trelleborge, muligvis med inspiration fra det romerske rige. Dette vil åbne helt nye muligheder og perspektiver i den danske forskning af de tidligste borge, befæstninger og magtstrukturer i Danmark. Uanset om anlægget stammer fra oldtiden, vikingetiden eller måske middelalderen er der tale om et ganske særligt og unikt anlæg med få lignende fortilfælde i verden. 

Samarbejdspartnere: Professor Søren Sindbæk, Aarhus Universitet.