Arkiver

Køge Byhistoriske arkiv

Køge Byhistoriske Arkiv flyttede i 2015 sammen med Køge Museum.

Køge Arkiverne indsamler, bevarer og formidler historisk materiale fra Køge Kommune. Køge Arkiverne består af Køge Byhistoriske Arkiv, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv, Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne samt Højelse Sognearkiv. Arkiverne medvirker til bevaring af bygninger og miljøer i Køge Kommune. Arkiverne benytter forskellige formidlingsformer, fx fotos og tekster, der hver især giver dybde og perspektiv til det historiske materiale.

Køge Arkiverne er en selvejende institution drevet af Køge-Fonden med tilskud fra Køge Kommune og private tilskudsgivere.

Køge-Fonden er oprettet i 1936 og har to formål:

1. At medvirke til bevaring af bygninger og miljøer i hele Køge Kommune gennem ydelse af lån. Ansøgninger om tilskud kan indsendes løbende. De sendes til Køge Byhistoriske Arkivs adresse.

2. At drive Køge Byhistoriske Arkiv, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv, Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne samt Højelse Sognearkiv, der tilsammen indsamler, bevarer og formidler historisk materiale fra Køge Kommune.

Læs mere på www.koegearkiv.dk