Forskning

Museum Sydøstdanmark har med Danmarks Borgcenter sat fokus på borgforskning i hele landet. Vores forskning har til formål at skabe ny viden om borge, konger og magt. Her kan du læse om, hvordan vi går til den opgave.

Vi arbejder målrettet mod, at de emner vi forsker, samtidig er samfundsmæssige problemstillinger, og derfor lægger vi vægt på relevans for nutidens samfund. Dette kan bl.a. ske ved at vi udvælger emner, der kan belyse sammenhænge mellem større områder og over tid. Udgangspunktet er forskningsrelaterede undersøgelser på borgen i Vordingborg. Men i lige så høj grad inddrager vi også ældre og yngre borge fra museets område og hele Danmark i forskningen.

De kommende års forskningsaktiviteter skal bidrage til at cementere borgcenteret som det nationale og internationale center for borgforskning i Danmark ved at bidrage med væsentlig forskning inden for feltet. Ved væsentlig forskning forstås her projekter med en klar problemstilling på et velfunderet teoretisk og metodisk grundlag, som frembringer ny viden eller præsenterer nye tilgange til området.

Vores forskning skal altid leve op til både nationale og internationale standarder. Det betyder i praksis, at vi retter os efter det almene forskningsbegreb samt de krav, som stilles til forskningen i Museumsloven. Derfor tager al vores forskning på Danmarks Borgcenterskal udgangspunkt i tre nøglebegreber: Originalitet, transparens og gyldighed:

Originalitet betyder, at vi udvikler ny viden, indsigt og erkendelse.
Transparens betyder, at vi anvender relevante metoder og kontekstualiserer i relevante teoridannelser
Gyldighed betyder, at vi gør rede for arbejdets forhold til relevante videnområder

Det er målet, at forskningen ved Danmarks Borgcenter skal deltage i såvel nationale som internationale sammenhænge. Derfor lægger vi vægt på samarbejdet med andre museer samt med forskningsinstitutioner i ind- og udland.

Forskningen ved Danmarks Borgcenter bliver løbende formidlet her på hjemmesiden, i vores og andres udstillinger, i publikationer og til foredrag -både på populært og videnskabeligt niveau. Forskningen skal sikre en høj kvalitet i centrets udstillinger, aktiviteter og øvrige kommunikation.