Nyheder

Endnu et topskud fra Museum Sydøstdanmarks medarbejdere.

Her er det Anna S. Beck - nu ph.d! - Mag.art. forhistorisk arkæologi, som udfordrer måden vi går til kilder på, når vi forholder os til historien. 

Hvad er et hjem? Og hvordan kan vi sammenligne (og forstå) os selv, når vi kigger på jernaldermenneskets måde at bo på?

Anna mener, der skal en ny tilgang til bebyggelsesarkæologien og den hierarkiske tilgang til kildetyper, hvor det skrevne ord har en tendens til at rangere højere end materielle kilder. 

Hvorfor? Fordi, vi kan lære noget om os selv, når vi kigger på fortiden. Det har Anna nu sørget for. 

Læs mere i artiklen fra Videnskab.dk!