Retningslinjer for brug af lokaler

Retningslinier

Lokalerne udlånes mod dækning af særlige omkostninger, herunder tid for ansat personale som er påkrævet til det pågældende arrangement i form af klargøring, oprydning og lignende.
Mad og drikkevarer kan ikke medbringes, men kan bestilles og leveres efter individuel aftale.

Forplejning i forbindelse med arrangementer skal aftales minimum 14 dage før afholdelse af arrangementerne.
Ved arrangementer efter kl. 16 på hverdage og i weekender skal der beregnes betaling for personale under hele arrangementet + 1 time. Taksten er 218,75 kr pr. time incl. moms.
Ved arrangementer på hverdage mellem 8 - 16 vil forbrugte personaletimer blive individuelt beregnet. Taksten er 218,75 kr pr. time incl. moms.

Faciliteterne benyttes på eget ansvar, og kommunen påtager sig intet ansvar for tyveri og glemte ting.

Arrangør er ansvarlig overfor Vordingborg Kommune for brugen af lokaler og er erstatningspligtig, hvis der forvoldes skade på inventar og lokale.
Desuden gøres opmærksom på følgende:

  • Det er ikke tilladt at hænge plakater eller lignende op på vægge, paneler eller trapper.
  • Det er ikke tilladt at foretage salg fra lokalerne.
  • Rygning er ikke tilladt