Fremtidens vikingetidsforskning // 13.10

Kom med til konference hvor der stilles skarpt på ideer og ambitioner, der kan forme fremtidens forskning i vikingetidens emner og problemstillinger.

Dato: 13. oktober 2022

Tid: 10:00 - 17:00

Sted: Holmegaard Værk

Pris: LUKKET FOR TILMELDING

Museum Sydøstdanmark vil gerne markere etableringen af Center for Vikingetidsstudier ved at være vært for en konference med fokus på ideer og ambitioner, der kan forme fremtidens forskning i vikingetidens emner og problemstillinger.

Vi vil undersøge ”vikingetiden” i det lange perspektiv. Det tidsmæssige udgangspunkt for forskningen ligger i romersk jernalder, mens tidlig middelalder er endepunktet. Indenfor denne periode er tydelige sammenhænge i verdensopfattelse, samtidig med at væsentlige og skelsættende brudflader med betydning for samfundsudviklingen kan identificeres. Det er vanskeligt at se vikingetiden i det rette lys, hvis ikke det lange perspektiv anlægges.

Vi lægger ud med en invitation til idéudvikling koncentreret om dansk arkæologi, men perspektivet skal ikke opfattes som centreret om Danmark.

Udblikket er ligeså vigtigt, som det lange tidsperspektiv.

Center for Vikingetidsstudier er i 2022 blevet etableret som forskningsenhed under Museum Sydøstdanmark. Målsætningen er, at centret skal danne rammen om et inspirerende, eksperimenterende, produktivt og gerne banebrydende fagligt miljø med både nationalt og internationalt sigte indenfor forskning og forskningsformidling af ny viden om vikingetiden i bred forstand.

Center for Vikingetidsstudier vil skabe et forskningsmiljø, der kan rumme national og international forskning i samarbejde med forskningsinstitutioner i ind- og udland.

Center for Vikingetidsstudier vil på sigt tilbyde faciliteter og viden til akademiske undervisningsforløb, f.eks. semesterkurser og summer schools, ligesom der vil være muligheder for kortere eller længere ophold for studerende på kandidatspeciale- og ph.d.-niveau såvel som post doc-forløb og lignende forskerophold.

Center for Vikingetidsstudier vil tilbyde værtskab for debatter, foredrag, workshops og seminarer for både læg og lærd.

Center for Vikingetidsstudier får til huse i det nye oplevelsescenter Vikingeborgen Borgring, når det står færdigt i 2024/2025.

 

 

Program

Kl. 10.00 Velkommen

Kl. 10.10 Center for Vikingetidsstudier og selvfølgeligheder, der fortsat kan udforskes 
v. Jens Ulriksen, forskningsleder, Museum Sydøstdanmark. 

Kl. 10.30 Utmaningar och möjligheter för vikingatidsforskningen i ett nordeuropeiskt perspektiv
v. Sven Kalmring, docent, ZBSA, Schleswig. 

Kl. 10.50 Fremtidens vikingeforskning set fra Fyn 
v. Mads Runge, forskningscenterleder, Centrum/Odense Bys Museer.

Kl. 11.10 Fremtidens vikingetidsforskning har ingen grænser
v. Mads Ravn, forskningschef, VejleMuseerne. 

Kl. 11.30 PAUSE

Kl. 11.50 Vikingetidens land- og havebrug – påvirkninger udefra, men store huller i vores viden
v. Peter Steen Henriksen, seniorforsker, Nationalmuseet. 

Kl. 12.10 Fælles fagligt fokus – om tværvidenskabelig og tværinstitutionel vikingetidsforskning
v. Mads Dengsø, seniorforsker, Nationalmuseet. 

Kl. 12.30 Togtpladserne – nøglen til at forstå de velplanlagte amfibiske militæroperationer         
v. Morten Ravn, forskningskoordinator, Vikingeskibsmuseet i Roskilde. 

Kl. 12.50 FROKOST

Kl. 14.00 Udviklingslinjer i vikingetidens religion – med refleksioner over ontologi og materiel religion
v. Sophie Bønding, post. doc., Nationalmuseet.

Kl. 14.20 Fremtidens vikingetidsforskning – fremtidens vikingetidsforskere
v. Henriette Lyngstrøm, lektor, SAXO-instituttet, KU.

Kl. 14.40 Arkæologi og algoritmer – kvantitativ rekonstruktion af et ressourceområde
v. Morten F. Mortensen, seniorforsker, Nationalmuseet.

Kl. 15.00 Byernes mange lag. Nye tilgange til vikingetidens knudepunkter
v. Søren Sindbæk, professor, Aarhus Universitet.

Kl. 15.20 “Nye tider” – nye perspektiver på tid og tidslighed i vikingetidsforskningen
v. Anna Beck, museumsinspektør, Museum Sydøstdanmark.

Kl. 15.40 PAUSE

Kl. 16.00 Opsamling og diskussion

Kl. 17.00 Tak for idag 

Kl. 17.30 Konferencemiddag på Restaurant Holmegaard, merpris på 310 kr. Tilmelding sker v. køb af billet og tilkøb af middag.  

 

Praktisk info

Adresse: Holmegaard Værk, Glasværksvej 55, 4684 Holmegaard
Mødested: På 1. sal i salen til højre 
Dato: 13. oktober 
Tidspunkt: Kl. 10-17
Pris:
Alm. billet: 250 kr.
Studerende: Gratis, ved fremvisning af studiekort ved ankomst.
I prisen indgår deltagergebyr, pausekaffe m.m. og en frokostsandwich inkl. en vand. 
Tilmeldingsfrist: 29. september // LUKKET FOR TILMELDINGER 
Parkering: Der er betalingsparkering, enten vha. en app (f.eks. EasyPark) eller ved betaling i receptionen (oplys nummerplade).
Konferencemiddag: En konferencemiddag vil blive afholdt i Holmegaard Værks restaurant kl. 17.30 for dem, der måtte være interesserede. Pris 310 kr. både for studerende og alm. billethavere.