Bestyrelsen

I 2020 består bestyrelsen i Køge Museums Venner af:

Formand: Dorthe Seierøe Madsen
Næstformand: Ethel Struer
Referent: Marie Holst
Kasserer: Nils Kullenberg
Øvrig bestyrelse: Mogens Gammel Pedersen
Suppleanter: Vakant

Vi holder vores møder fire-seks gange om året i Køge Museums lokaler. Der er altid en repræsentant for museet til stede ved vores møder.

Vil du vide mere eller meldes ind, kan du henvende dig på Køge Museum på hverdage eller skrive til Dorthe Seierøe Madsen på koegemuseumsvenner@gmail.com