Hvem er Køge Museums Venner?

Køge Museums Venner er en mere end 50 år gammel forening, der i alle årene har forsøgt at støtte Køge Museum.

Der er blevet støttet både med penge og arbejde.

Vi vil gerne være med til at formidle historie. Både den lokale historie og lokalhistorien sat ind i en større sammenhæng.

Museet har skiftet ledere og medarbejdere gennem tiden. Selve indholdet i museet skifter også, og derfor har det i de forskellige perioder været meget forskellige opgaver, vi har prøvet at hjælpe museet med at løse.

I det daglige arbejde sidder der en generalforsamlingsvalgt bestyrelse, bestående af fire medlemmer, to suppleanter og en formand.