Sponsorer

Restaureringen og renoveringen af Køge Museum har kostet over 22 millioner kroner.
Beløbet er blevet rejst med hjælp fra:

Nordea-fonden

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Køge Kommune

Derudover skal lyde en stor tak til:

Odd Fellow Køge

Kvickly Køge