Formidling

Overordnet definerer Museum Sydøstdanmark sin formidlingsstrategi i relation til fem publikumsrettede hovedområder:

  • Udstillinger
  • Byrum og kulturlandskabet
  • Nettet og trykte medier
  • Undervisning
  • Arrangementer


De fem hovedområder hviler på et fagvidenskabeligt grundlag og udgør tilsammen en samlet formidlingsplatform, hvor de enkelte fortællinger bliver indbyrdes forbundet.

I Museum Sydøstdanmark bidrager alle faggrupper til museumsgæsternes oplevelser. Formidling er på den måde ikke en funktion, der bliver sat på til sidst, når forskning, udstillinger og undervisning er tilrettelagt. Formidling er en integreret praksis. Formidling bliver tænkt, tilrettelagt og praktiseret i et tæt samarbejde mellem de enkelte udstillingshuse og Kulturarvsenheden. Medarbejderne fra forskellige fag er organiseret i teams, der er knyttet til hver sin afdeling (hhv. Møn, Næstved, Køge og Danmarks Borgcenter).

Formidlingen skal ramme et bredt udsnit af befolkningen aldersmæssigt og socialt og bør – om muligt – relatere sig til samfundsrelevante spørgsmål. Formålet er at bruge den viden, som findes på museet til at skabe værdi og identitet både lokalt, nationalt og internationalt samt at skabe kortere vej mellem genstande, fund, viden og formidling.

Kulturarvsenheden skal leve op til museumslovens krav om formidling (§2 og §14) samt museets egen overordnede visions- og strategiplan. Desuden arbejdes der efter anbefalingerne fra projektet Kulturarven som værdiskaber som ramme for formidlingen i forbindelse med den bygherrebetalte arkæologi. Nationale, regionale og internationale arkæologiske strategier skal implementeres i prioriteringen af formidlingen, så der sikres et globalt udsyn og museet bliver en relevant kulturproducent.

Afdelingernes formidlingsarbejde
Hver af museets afdelinger (hhv. Holmegaard Værk, Danmarks Borgcenter, Vikingeborgen Borgring, Køge, Næstved og Møn) har en afdelingsleder, der sørger for, at der er god sammenhæng mellem byens liv og museets udstillinger, formidling, kommunikation, publikumsbetjening, undervisning og frivillige. Afdelingslederne har også ansvaret for at de tilknyttede flerfaglige teams fungerer. Disse teams består af faginspektører fra Kulturarvsenheden samt medarbejdere knyttet til den daglige drift af den lokale afdeling.

Afdelingslederen og det flerfaglige team indstiller forud for et nyt år hvilke udstillinger, undervisningsforløb og formidlingsaktiviteter, der skal tilbydes museernes gæster. Desuden tilrettelægger teamet en kommunikationsindsats, der kan oplyse potentielle gæster og samarbejdspartnere om de publikumsrettede tilbud.

Afdelingerne består udover afdelingslederen af en teamkoordinator og et antal museumsværter, frontmedarbejdere samt frivillige.

Opbygning af mindre udstillinger, produktion af grafisk materiale og kommunikation på alle platforme sker i tæt samarbejde med museets afdeling for drift/udstillinger og kommunikationsmedarbejderne.

Ressourcer
Museets formidlingsindsats bruger Kulturarvsenheden og de enkelte medarbejderes kompetencer i forbindelse med forskellige formidlingstiltag, så der sikres en god tværfaglighed og høj kvalitet af formidling.

Kulturarvsenheden sørger for at finde relevante samarbejdspartnere både internt samt i andre institutioner – lokalt, nationalt og internationalt og på tværs af faggrupper – for derved at opnå endnu bedre formidling.

Evaluering og udvikling
Der gennemføres en årlig evaluering og opsamling af årets undersøgelser og projekter samt de formidlingstiltag, der er gennemført i forbindelse hermed. Der skal hvert år laves en udviklingsplan for overordnede områder inden for formidlingen i Kulturarvsenheden.