Nyere tid

Museum Sydøstdanmarks afdeling for nyere tid er en del af Kulturarvsenheden. Nyere tid beskæftiger sig med genstande og emner fra 1660 og frem til i dag. Nyere tid har seks medarbejdere, som varetager opgaver indenfor indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning. Det vil sige, at museet laver undersøgelser og indsamler nye genstande til museets samlinger; registrerer oplysninger om genstandene; sørger for at de på bedst mulig måde bliver bevaret for eftertiden; forsker i genstandene og historien i Museum Sydøstdanmarks område – og sidst men ikke mindst fortæller, skriver og laver udstillinger om resultaterne.

Nyere tid samarbejder desuden med plan- og fredningsmyndighederne omkring sikring af væsentlige bevaringsværdier i den fysiske planlægning. Det betyder, at museet inddrages, når der skal udarbejdes ny kommune – eller lokalplan og høres i forbindelse med nedrivninger eller andre byggearbejder, som vil medføre afgørende ændringer. Nyere tids ansvarsområde er Solrød, Køge, Næstved og Vordingborg kommune.