Nyheder

Museerne i Museum Sydøstdanmark hylder frivillig indsats!

Fra tid til anden vurderer Kulturstyrelsen de statsanerkendte museers tilstand, formåen og drift. Og her scorer Museum Sydøstdanmark topkarakter. Under museets hat er mange forskellige slags huse og udstillinger, med vidt forskelligt kulturhistorisk indhold, driftssituation, beliggenhed og målgruppe. Og "det er godt, at der findes så mange forskellige tilbud til mange forskellige målgrupper og museumsinteresserede," siger Museum Sydøstdanmarks direktør Keld Møller Hansen.

I en nylig rapport vurderer Kulturstyrelsen Museum Sydøstdanmarks engagement i Museumsgården i Keldbylille og Køng Museum. De drives begge af frivillige med forbilledlig indsats. De styrker lokalsamfundet ved at tilbyde events, udstillinger og foredrag og driver samtidig stedernes butik og billetsalg. De er i det hele taget et godt tilbud til turister og lokalt liv. 

Når Kulturstyrelsen i rapporten nu vurderer, at Museum Sydøstdanmark burde udskille især Museumsgården pga. bygningernes stand og de frivilliges tilgang til museumsdrift, som af naturlige årsager ikke er professionel, er det naturligvis en anbefaling, museet forholder sig til. Men hvis museet skulle følge anbefalingerne og lade driften af de to museer overgå til professionel drift, er det ikke realistisk med de nuværende budgetter. "Det ville være en alt for stor økonomisk byrde for museet, idet det ville kræve tre-fire fastansatte hvert sted. Det er simpelt hen ikke realistisk," siger Keld Møller Hansen videre.

Kulturstyrelsens anbefalinger bliver indenfor kort til fremlagt for Museum Sydøstdanmarks bestyrelse.  "Det er ikke nyt, at vi vurderes på denne måde. Det bliver de fleste museer i Danmark. -Så vi satser på business as usual og takker de frivillige for deres store indsats," slutter Keld Møller Hansen og tilføjer, at Museum Sydøstdanmark selvfølgelig altid har fokus på de bedste løsninger for de enkelte museer, når det gælder museumsdrift. Og i forbindelse med Museumsgården og Køng Museum vil de frivillige selvfølgelig blive taget med på råd.

FAKTA

Køng Museum og Museumsgården holder åbent i sommerhalvåret og har et besøgstal på henholdsvis 2.700 og 4.200 gæster. Museumsgården ejes af Vordingborg Kommune og de står her for den udvendige drift. Den indvendige del på Køng Museum og Museumsgården driftes af Museum Sydøstdanmark, mens de frivillige står for entré, indholdet i udstillinger og events. Museumsgården formidler mønsk landbrug og landboliv fra 1900-tallet og frem, mens Køng Museum fortæller om egens stolte hørproduktion og har skriftende udstillinger med fokus på design og kunsthåndværk.

Læs mere på Køng Museum og Museumsgården