Nyheder

Museum Sydøstdanmarks direktør benådes med ridderkorset.

Museum Sydøstdanmark er stærk på forskning, udstillingsdesign og projekter. Så stærk, at museet i Keld Møller Hansens direktørtid har rejst over 250 millioner kroner til museumsprojekter, der løfter den lokale kulturarv op i den tunge liga af samfunds-drivere.

Det blev senest beseglet, da Slots- og Kulturstyrelsen gav museet topkarakter i deres kvalitetsvurdering.

 ”Ridderkorset er en stor anerkendelse - en blåstempling af, at kulturlivet har værdi,” siger Keld Møller Hansen og fortsætter; ”Med de seneste års kraftige statslige besparelser på museumsområdet, der jo ikke kan opfattes som en anerkendelse, er jeg ekstra glad for, at Kongehuset på denne måde viser sinværdsættelse af betydningen af vores arbejde.”

Det er med en række af ambitiøse udviklingsprojekter i bagagen, at Museum Sydøstdanmark nu kan skrive sig ind i Danmarkshistorien, som det museum, der ligger i overhalingsbanen, når det gælder moderne museumsdrift. Det seneste eksempel på Museum Sydøstdanmarks stringente udviklingsstrategi er opførelsen af Holmegaard Værk. Et fuldfinaniseret projekt med 103 millioner fonds- og kommunekroner i ryggen.

”Museum Sydøstdanmark er blevet en stærk kulturinstitution, fordi alle medarbejderne har løftet i samme retning. Vi er en smidig organisation med stærke kompetencer på lønningslisten. Fundamentet for museets fremgang er skabt af en dedikeret medarbejderstab, som løfter opgaver ud i alle kroge af museets virke – forskning, økonomi, billetsalg, projektledelse, arkæologi, arkiver, udstillingsdesign, magasiner, kommunikation, bygningsvedligehold, events, drift og administration er alle modtagere af den anerkendelse, der ligger i ridderkorset. Det er jo ikke bare noget, man selv gør,” siger Keld Møller Hansen.

”Det, vi gør, er på trods. Museum Sydøstdanmarks virkeområde ligger i det, nogle kalder udkantsdanmark. Vi kalder det Sydsjælland. Og det er altså her udenfor storbyernes puls, vi har skabt et stort, stærkt museum, som i den grad skaber værdikæder til glæde og gavn for os alle,” fortsætter Keld Møller Hansen. Museer har for nogle nok en identitet af at være stillestående. Det er ikke et billede, vi kan bekræfte. På under fem år, har Museum Sydøstdanmark åbnet Danmarks Borgcenter, et nyt Køge Museum, et nyt Møns Museum, vandreruten Camønoen og Vikingeborgen Borgring. Og med Holmegaard Værk, som åbner i foråret 2020, er Museum Sydøstdanmark et skarpt bud på fremtidens museum.

Dannebrogordenen blev indstiftet af Christian V i 1671 efter tilskyndelse fra rigskansler Peter Griffenfeld. For at give den nye orden øget vægt og anseelse, fastholdt man imidlertid fra begyndelsen, at der i virkeligheden var tale om genindstiftelse af en langt ældre orden, der skulle være grundlagt af Valdemar Sejr i forbindelse med korstogsslaget ved Lyndanisse den 15. juni 1219, hvor Dannebrog ifølge sagnet dalede ned fra himlen og sikrede danskerne sejren. Af samme grund har ordenstegnet form af et kors, og Dannebrogs rød-hvide farver præger ordenens bånd og kors. Denne myte er dog siden overbevisende blevet tilbagevist, hvorfor Dannebrogordenens grundlæggelse må dateres til 1671. Kilde: Kongehuset.dk

Keld Møller Hansen er uddannet Mag. Art i forhistorisk arkæologi og har været tilknyttet museumsdrift først som arkæolog på Sydsjællands Museum fra 1992-2003. Derefter blev han direktør for Museerne Vordingborg/Danmarks Borgcenter og i 2013 blev han direktør for fusionen Museum Sydøstdanmark, som består af museerne i Næstved, Vordingborg og Køge kommuner.