Nyt skibsvrag fundet på Køges Søndre Havn

14. april 2021

Endnu et vrag af et skib, der minder om Køges historie som livlig handelsby, er dukket op på en byggeplads på Søndre Havn.

Det var i de allerdybeste centimeter af byudviklingsselskabet Køge Kysts udgravning til en kommende parkeringskælder i bydelen Søndre Havn, at noget uventet dukkede op under jorden i sidste uge.

- Det er et fantastisk fund - og havde vi blot skullet grave få centimeter mindre dybt i jorden, var vraget aldrig blevet fundet. Vi vidste godt, at der kunne dukke fortidsminder op, men vi havde ikke ventet at finde resterne af endnu et gammelt skib, fortæller Køge Kysts projektdirektør Peter Kjølby med henvisning til et middelalderskib, som dukkede op på nabogrunden i 2018.

Stort og gammelt
I den kommende uge skal Museum Sydøstdanmark undersøge vraget nærmere og blandt andet fastslå, hvor stort skibet har været, og hvor gammelt det er. Her tør museumsinspektør Annemette Kjærgård dog godt give nogle foreløbige bud.

- Det er bunden af skibet, der er tilbage, det som har ligget under grundvandsspejlet, og som derfor ikke er rådnet væk. Vraget er 14 meter langt og 4,5 meter bredt, og jeg skyder på, at skibet oprindelig kan have været så stort som 18 x 6 meter – og at det er fra 1500- eller 1600-tallet. Men meget mere tør jeg ikke gætte på lige nu. Vi er vildt spændt på at se nærmere på skibet og finde ud af, hvordan det er konstrueret. Fundet kan være med til at give os endnu mere viden om Køge som aktiv en handelsby i en tid, hvor varer blev fragtet rundt med skibe i hele Europa, siger Annemette Kjærgård.

Når Museum Sydøstdanmark har dannet sig et nærmere overblik over fundet, lægger museet en plan for de forestående arkæologiske undersøgelser.

Ikke muligt at se vraget
Det er indtil videre ikke muligt for besøgende i området at se skibsvraget, da det ligger dybt i en udgravning på en stor indhegnet byggeplads. Her har Køge Kyst siden november arbejdet med at håndtere jordforurening efter tidligere tiders industri og ved samme lejlighed grave ud til en parkeringskælder under kommende boligkarréer.

Da skibsvraget kun befinder sig på en mindre del af den store byggeplads, kan Køge Kysts entreprenør Arkil fortsætte sit arbejde, mens arkæologerne arbejder på stedet, hvor skibsvraget er fundet.

Pressen kan kontakte:
Projektdirektør Peter Kjølby, Køge Kyst P/S, tlf. Tlf. 29 69 52 71, mail: pk@koegekyst.dk

Museumsinspektør Annemette Kjærgård, tlf. 31 52 57 65, mail:akj@museerne.dk

Service til pressen i øvrigt:
Teamleder Peder Lind Pedersen, Realdania By & Byg, tlf. 40 42 86 96, mail: plp@realdaniabyogbyg.dk