Udstillinger og projekter

Holmegaard Værk - For sans og samling

Holmegaard Glasværk stikker kølen dybt ned i den danske design- og kulturhistorie. Så dybt, at brandet gennem tiden har genereret stor hyldest og anerkendelse til Danmark. Nu fortsætter historien. Som design og kunsthåndværkets rockstar genåbner glasværket som Holmegaard Værk i foråret 2020. Men allerede fra december 2018 flyttede Museum Sydøstdanmarks kulturarvsenhed, udstillings- og undervisningsafdeling ind på Holmegaard Værk. Senere følger værksteder, udstillinger, butik, spisesteder, uddannelse og produktion af glasdesign. 

Holmegaard Værk er et banebrydende eksempel på levende kultur- og bygningsarv, en historisk fusion mellem fortid og fremtid - og kilde til at nytænkning og innovation går hånd i hånd med historien og moderne attraktionsudvikling.

Med fokus på design og kunsthåndværk bliver Holmegaard Værk katalysator for erhvervsudvikling, uddannelse, gastronomi og natur- og kulturhistoriske kvalitetsoplevelser. Et sted fyldt med stemningsmættede stunder for hele familien og sted for landets dygtigste design- og kunsthåndværkere.

Hvorfor? Fordi Danmark har brug for, at kreativitet og håndværk genindføres som hovedfaktor, når mennesker er sammen, når livet skal nydes, når traditioner hyldes og når lokal og international vækst tager udgangspunkt i uforfalsket og unik designkultur. Derfor.

Du kan altid følge Holmegaard Værk via: 

FB 

Instagram

Eller tilmelde dig vores nyhedsbrev

VISION

Med Holmegaard Værk genindfører vi kunsthåndværkets viden, æstetik og kvalitet i den danske kultur. I det historiske miljø på og omkring Holmegaard Glasværk vil vi skabe at sted, hvor forskning, formidling, kunst og historie går hånd i hånd med udvikling af erhvervsliv og lokalsamfund.

I partnerskab med ledende, danske, kunstindustrielle virksomheder og kultur- og uddannelsesinstitutioner løfter vi den danske designtradition op på et niveau, den ikke har haft siden 1950’erne og 60’erne. 

Holmegaard Værk kommer til at vise, hvordan forståelse for og brug af kulturarven på én og samme gang kan give viden om historien og inspiration til at forme fremtiden.

FUNDAMENTET

Holmegaard Værk bygges op omkring det gamle Holmegaard Glasværk; Danmarks eneste bevarede glasværk. Med udgangspunkt i stedets arkitektur og bevaringsværdige værdi og med den fantastiske højmose i baghaven skaber vi et centrum for oplevelser og erhverv. 

Flere hundrede års traditioner for at koble håndværk, kunstnerisk udviklingsarbejde og erhvervsmæssig og teknologisk udvikling er tæt forbundet til stedet og skal bæres videre. Verdens største og internationalt anerkendte glassamling på flere end 35.000 værdifulde glas fra Holmegaard og tilsvarende samlinger af Kählers keramik vil få en central placering og betydning på Holmegaard Værk. 

GLASVÆRKET

Holmegaard Glasværk er en internationalt kendt og markant virksomhed i den danske industrihistorie og i udviklingen fra mundblæst håndværk til fuldautomatisk, maskinel produktion af glas. Samtidig er Holmegaard Glasværk interessant, fordi der opstod en by omkring glasværket i forbindelse med opførelsen i 1825 og frem til 2008, hvor produktionen ophørte og glasværket lukkede. 

Glasværket var det første af sin slags i Danmark og rummede en hel lille by med boliger, haver, kro, marskandiser og skole. De ansatte måtte nemlig være tæt på glasovnene, fordi arbejdet begyndte, når glasmassen var klar. Og det var ikke sådan lige til at styre. 

Glasværket er det eneste bevarede glasværk i Danmark og også den sidste mulighed for at fortælle historien om dansk glasproduktion i et historisk miljø.

Vi er i kontakt med mange af de forhenværende glaspustere og øvrige ansatte. Deres historie skal fortælles og opleves!

15.000 kvadratmeter under tag, et 24.000 kvadratmeter stort udendørsareal mod mosen og de 600 hektar Holmegaard Mose danner tilsammen de fysiske rammer for det særlige miljø med oplevelser, uddannelse og erhverv, vi ønsker at genopbygge på glasværket. En genopbygning, der kobler det oprindelige og autentiske med det moderne og nyskabende. 

INDENDØRSAREALERNE

Vi bevarer det rå industrimiljø og indretter den gamle fabrik, den nyopførte hovedbygning, Tørvehallerne, den gamle glasbys skole, de bevaringsværdige arbejderboliger, kontorbygningerne og kunsthåndværkernes atelierer. Bygingerne kommer til at danne ramme om en udstilling om glasværkets historie, glas- og keramikudstilling, mosens mest spændende fund og historier fra stenalderen, særudstillinger og skiftende udstillinger fra Museums Sydøstdanmarks skatkiste.

EVENT- OG KONFERENCESTED

Med et stærkt fundament af stolte traditioner og den unikke, industrielle arkitektur, bliver Holmegaard Værk et attraktivt event og konferencested. Det bliver muligt at afholde store konferencer, events og koncerter med plads til mange gæster.

KUNSTEKSPERIMENTATIUM

Må man røre? JA – det må man godt! I Holmegaard Værks kunsteksperimentarium kan nysgerrige hjerner få stillet lysten efter viden og få muligheden for at se med fingrene. En verden af lyde, lugte, materialer og fantasifulde installationer venter på vores gæster. Når man har besøgt os lover vi, at verden ses med anderledes øjne.  

KAN MAN STADIG PUSTE GLAS? 

JA! – Vi tænder tre ovne igen. Her er det meningen, at studerende, glasmagere og kunsthåndværkere arbejder, mens gæsterne får mulighed for at følge processen og også får mulighed for at prøve selv. Tænk at gå hjem med sit eget Holmegaardglas!

CENTRUM FOR UDDANNELSE, FORSKNING OG INNOVATION

På Holmegaard Værk indretter vi konferencefaciliteter, undervisningslokaler og laboratorium til forskning og innovation. 

Her kan ungdomsuddannelser, skoler og dagtilbud få undervisning i alle afskygninger af design og kunsthåndværk. Med udgangspunkt i undervisningsplaner og skolernes særlige fokusområder, designer vi undervisningsforløbså de passer præcis til de enkeltes ønsker og behov.

UDDANNELSE 

Masterclasses, erhvervsseminarer, talentskole og konferencer bliver også en del af hverdagen på Værket – ligesom der bliver mulighed for praktikforløb for Kunstakademiets designstuderende. 

Muligheden for at søge stipendiat til ph.d.-projekter bliver også en del af sigtet på Holmegaard Værk. 

BIBLIOTEK

Med flere end 50.000 kultur- og kunsthistoriske artikler og bøger skal vi da have et bibliotek på glasværket. Og sådan bliver det. Vi stiller vores samling af viden fra stolte design- og kunsthåndværkstraditioner til rådighed for udlån til gæster, kunstnere, studerende og forskere. 

GOOD FOOD FOR FOLK OG FÆ

Gode oplevelser gør sulten. Vi sørger for, at indtrykkene kan sættes på pause, mens maden indtages i en af de kommende restauranter eller caféer på glasværket. Der bliver noget for enhver pengepung og smag og mon ikke også der bliver ”coffee to go” til ture i mosen?

Planen er at etablere et spisehus med mulighed for at leje stedet ud til større arrangementer og fester. Stedet drives og administreres af en ekstern aktør. 

SHOPPING 

Tag nogle af oplevelserne med hjem. I vores museumsbutik sørger vi for, at der er et godt udvalg af design og kunsthåndværk – noget af det, du ikke finder alle steder. Her kan kunsthåndværkerne afprøve salg af deres nye design, og du kan købe noget fuldstændig unikt med hjem. Selvfølgelig får Holmegaard og Kähler også en særlig plads i butikken. Ligesom lokale kunsthåndværkeres design kan findes på hylderne. 

SMÅ ERHVERV I HÅNDVÆRKERBYEN  

Vi vil gerne skabe liv på Holmegaard. Muligheden for, at små erhverv kan etablere sig og danne netværk med stedet og andre lignende erhverv, er oplagt at forfølge. Så det gør vi. Vi forestiller os, at lokale gallerier, atelierer og værksteder bliver en del af livet på glasværket med mulighed for at leje sig ind i værksteder med adgang til maskiner og værktøj. Håndværkerbyen kan også fungere som et FormLab, hvor endnu ikke fuldt etablerede håndværkere, designere og kunsthåndværkere kan eksperimentere med materialer, form og udtryk. 

Vi vil gerne i dialog om behov og interesse. Så hvis du kunne tænke dig at vide mere, kan du skrive til afdelingsleder Mette Bielefeldt Bruun på mbr@museerne.dk.

MAGASINET

På Museum Sydøstdanmark har vi genstande indsamlet af områdets museer gennem 100 år. Dem vil vi gerne passe på. Derfor indretter vi et magasin på Holmegaard Værk, som lever op til alle moderne forskrifter i Slots- og Kulturstyrelsens kravspecifikation. Magasinet kommer til at ligge i de gamle Tørvehaller, hvor museets ansatte fremadrettet kan administrere dem i forhold til bevaring, forskning og udstillingsaktiviteter på alle Museum Sydøstdanmarks museer i Næstved, Køge og Vordingborg kommuner. 

MAGI I MOSEN

Uden mose. Intet glasværk. Som en stille mastodont ligger Danmarks største, fredede højmose med tuer og højler, birkeskov og tørvegrave lige udenfor Værkets mure. Mange ved det ikke. Men den indeholder Europas vigtigste vidnesbyrd fra stenalderen. Det gør den, fordi bevaringsforholdene er uovertrufne og ikke til at komme i nærheden af andre steder. Vores gæster kan glæde sig til endnu ikke afslørede historier og mysterier fra mosens dyb. Uovervindelig og ualmindelig mystisk er den.

På det mere materielle plan, var mosen kilde til brændsel til glasværkets ovne og leverede dermed varme til produktion af de første Holmegaardglas. 

Vi bringer historien til overfladen ved hjælp af de nyeste app-teknologier, augmented reality (infotavler og iPadguide) og virtual reality (briller) og med nøje anlagte uderum, småveje og stræder integreres bygningerne i gæsternes oplevelse.

PARTNERSKABER

Holmegaard Værk vil på ingen måde lukke sig om sig selv. Tværtimod. Vi satser på vitale partnerskaber og erhvervssamarbejder med lokale og nationale aktører. 

Nogle af partnerskaberne er allerede i udvikling. Og flere kan komme til. Her er en række af de nuværende samarbejder præsenteret:

 • Kunstakademiets Designskole om praktik, internationale masterclasses, værksteder og forskning i materialer, teknikker, metodiske greb og kunstnerisk udviklingsvirksomhed. 
 • Talentskolen Næstved om designlinje og forskning i talentudvikling. 
 • Kähler Design om keramikudstilling, konceptstore og markedsføring. 
 • Rosendahl Design Group om glasudstilling, konceptstore, branding, uddannelsesprogrammer, prototypeproduktion og drift af ovne. 
 • Holmegaard Gods om Holmegaard Mose. 
 • Naturstyrelsen Storstrøm om formidling i Holmegaard Mose.

 • Designmuseum Danmark om kunstindustriglas, udlån af glas, udstillingsvirksomhed og glaserhvervelsespolitik.

 • Rønnebæksholm om udstillings- og formidlingssamarbejde.

 • Glasmuseet Ebeltoft om udstillinger, formidling og videndeling. 
 • Forpagtning og udlejning til spisesteder, kunstner- og studieboliger samt til små erhverv. 
 • Andre erhvervssamarbejder 

BETYDNINGEN

Mosen og det gamle glasværk har haft stor betydning gennem tiden. Ikke kun for lokalområdet og i Danmark. Også ude i den store verden. Mosen og det gamle glasværk har sat stolte designhistoriske spor med internationalt anerkendte designere. 

Holmegaard Værk trækker mosens og det gamle glasværks betydning – om 10.000 års arkæologi-, natur-, industri- og samfundshistorie og 200-årige håndværkstraditioner frem på første parket. 

Partnerskaberne med aktører fra det private erhvervsliv, kulturlivet, uddannelsesområdet og i civilsamfundet gør 
stedet til en drivkraft i kultur- og samfundsudviklingen. En samlende drivkraft, der bidrager til nytænkning og udvikling fra helt lokale og regionale til nationale og internationale sammenhænge. 

EN BÆREDYGTIG FORRETNING 

Holmegaard Værk er et ambitiøst anlægsprojekt til 125 mio. kr. med årlig omsætning på 16 mio. kr. Det bliver en attraktion, et læringssted og en arbejdsplads. Det bliver et mangfoldigt forretningskoncept med unikke muligheder. En helt ny måde at drive museum på.

ETABLERINGS- OG FINANSIERINGSPLAN

Holmegaard Værk er etableret og finansieret gennem Næstved Kommune og via fondsmidler. Ansøgning om finansiering var delt op i tre faser. 

Første fase omfattede søgning for ca. 103 mio. kr. Herunder knap 22 mio. kr. til køb af ejendomme og udendørsarealer, godt 48 mio. kr. til istandsættelse af bygninger og uderum og omkring 33 mio. kr. til etablering af udstillingerne, eksperimentarium og værksteder. 

De 103 mio. kr. til køb, istandsættelser og etablering blev en realitet primo 2018 og er en forudsætning for, at driften af Holmegaard Værk og projektet som helhed bliver bæredygtigt. 

Der sikres entreindtægter, udlejning/forpagtning, partnerskaber, erhvervssponsorer og museumsdriftstilskud for 16 mio. kr. til den almindelige drift. Det forventes at kunstnere og håndværkere etablere sig i Det ny Holmegaard fra 2020.

Holmegaard Værk er støttet af RealDania, 15. Juni Fonden, Brand af 1848, Næstved Museums Gavefond, Knud Højgaards Fond, LAG Sydsjælland, Næstved Kommune og A.P. Møller Fonden.

Tak for støtten.

BESØGSPOTENTIALET 

Alene på oplevelsesdelen er der oplevelser til flere dage og dermed til flere besøg. På uddannelses- og erhvervsdelen er der læring, næring og inspiration til et helt liv. 

På grund af forretningskonceptet - med en bred vifte af tilbud, der skaber masser aktivitet og liv - og på baggrund af erfaringer fra andre attraktioner, forventes 80.000 besøgende om året på Holmegaard Værk. Heraf vil 60.000 være betalende gæster. 

Holmegaard Værk ligger centralt. Der er allerede nu gode vej-, tog- og busforbindelser. Ny infrastruktur betyder, at det inden for et par år bliver endnu nemmere at komme til designbyen. Besøgende kan f.eks. fremover komme til og fra Holmegaard Værk på godt en halv time fra hovedstadsområdet.

BESTYRELSEN

Holmegaard Værk har naturligvis også en bestyrelse, som skal være med til at styre projektet sikkert i mål. Bestyrelsen består af:

Formand: Torben Nielsen, tidligere Nationalbankdirektør/tnielsen4690@outlook.dk

Næstformand: Carsten Rasmussen, borgmester, Næstved Kommune/caras@naestved.dk

Bestyrelsesmedlem: Hanne Dollerup, direktør, Næstved Kommune/hdoll@naestved.dk

Bestyrelsesmedlem: Jens Böhme, sekretariatschef, Realdania/jeb@realdania.dk

Bestyrelsesmedlem: Henrik Terkelsen, arkitekt/ht@henrikterkelsen.dk

NYE ARBEJDSPLADSER I LOKALOMRÅDET

Holmegaard Værk er en mellemstor virksomhed med flere end 60 beskæftigede, med ca. 180 studie- og praktikpladser og 40 frivillige, der er tilknyttet Museum Sydøstdanmarks glasregistrering. Det forventes, at min. 300 personer har Holmegaard Værk som deres arbejdssted eller studiested i løbet af året. Flere af arbejds-, studie- og praktikpladserne opstår, når Museum Sydøstdanmark og samarbejdspartnerne knytter deres aktiviteter til Holmegaard Værk.

Vi glæder os til at byde velkommen på Holmegaard Værk fra 2020.

FRA IDÉ TIL EVENTYR

Holmegaard Værk in english/auf deutsch

Idéen er med tiden blevet til et omfattende prospekt for Det ny Holmegaard, som var projektets arbejdstitel. Prospektet bruges til at søge en række fonde om støtte til renovering og nye indretninger af eksisterende bygninger. Holmegaard Værk er et anlægsprojekt til i alt 125 mio. kr. Til de første, største og vigtigste istandsættelser mv. skal der bruges godt 103 mio. kr.

We open in 2020.

Download publikationen "Det Ny Holmegaard - En sammenfatning af prospektet" (pdf).

Zusammenfassung des Prospekts "Det Ny Holmegaard" DE (pdf)

Vi håber på et eventyr af de store. I publikationen "Det ny Holmegaard - Industriens eventyr" fortæller vi med eventyrets magi og historiens vingesus om idéen og drømmene for det gamle værk og flagskib.

Download publikationen "Det Ny Holmegaard - Industriens eventyr" (pdf).