Projektets organisation

Her bliver projektets organisation, tidsplan og deltagere præsenteret.

Tidslinjen. Anvendt Arkæologi i Køge Nord er bygget op af fire delprojekter.

Delprojekt 1: Fællesskaber i fortiden – opståen, vedligeholdelse og opløsning
Målet med D1 er at omsætte den omfattende arkæologiske viden fra de sidste 20 års lovpligtige udgravninger i Køge Nord til en forskningsbaseret syntese, der belyser hvordan fortidens fælleskaber opstod, blev vedligeholdt og opløst i takt med ændrede samfundsmæssige principper og forudsætninger, samt at bedømme tempoet, karakteren og omfanget af disse forandringer. Indsigten fra de målrettede studier af fortiden skal bruges til at identificere de væsentlige spørgsmål, som fortidens fællesskaber stiller til nutidens fællesskaber på stedet. Studierne skal publiceres som fagfællebedømte artikler.

Deltagere:
Udgravningsledere fra Museum Sydøstdanmark
Jens Ulriksen, forskningsleder, Museum Sydøstdanmark
Mette Madsen, museumsinspektør, Museum Sydøstdanmark

Delprojekt 2: Køge Nord – lad os lave historie sammen.
Delprojekt 2 består af fire arkæologiske undersøgelser, som skal udføres ud fra gældende principper for Citizen Science med deltagelse af nuværende og kommende borgere i Køge Nord. Undersøgelserne benytter sig af gængse arkæologiske metoder og dokumentationsformer, der sætter arkæologien i spil i forhold til at belyse historien i Køge Nord. Blandt undersøgelssobjekterne er beboelser i Køge Nord fra stenalder til nu, udbygningen af parcelhuskvarteret i 1060erne og 1970erne, kunst i det offentlige rum samt de synlige og usynlige forbindelseslinjer der forbinder området. Hver undersøgelse skal ende med en pop-up udstilling produceret af deltagerne selv. Undersøgelserne spiller sammen med aktiviteter i forbindelse med Køge Kommunes idræts-, kultur og fritidsplan for Køge Nord.

Deltagere:
Anna S. Beck, museumsinspektør, Museum Sydøstdanmark
Tim Flohr Sørensen, lektor, Københavns Universitet
Interesserede borgere fra Køge Nord.


Delprojekt 3:
Tidspunkter og Øjeblikke
Delprojekt 3 er målrettet udvikling og produktion af vandreruten Tidslinjen. Vandreruten defineres af en række stoppesteder, Tidspunkter og Øjeblikke. Hvert stoppested består af en fysisk installation og et digitalt indhold, der spiller sammen omkring et udvalgt tema. Den fysiske installation markerer stoppestedet og skal lægge op til leg og aktivitet (Tidspunkter) eller skabe et udsigtspunkt, der giver plads til ro og refleksion (Øjeblikke). Målet er gennem digitalt indhold og fysisk installation at omsætte den kulturhistoriske viden fra delprojekt 1 og 2 til inkluderende formidling, der får folk til at engagere sig og se på omgivelserne på en ny måde. Skabelsen af Tidslinjen spiller sammen med tiltag #3 “Aktivitets- og oplevelsesstier” i Køge Kommunes idræts-, kultur og fritidsplan for Køge Nord.

Deltagere:
Anna S. Beck, museumsinspektør, Museum Sydøstdanmark
Julie Bønnelycke, adjunkt, Roskilde Universitet
Laura Beck, konsulent, Natur360
Ulrikke Neergaard, direktør, KØS Museum for kunst i det offentlige rum


Delprojekt 4:
Anvendt Arkæologi
Målet med Delprojekt 4 er at samle erfaringerne fra de øvrige delprojekter til en strategi for Anvendt Arkæologi, der er relevant og operationel i forhold til den lovpligtige arkæologi i Danmark. Strategien skal præsentere erfaringer, ideer, retningslinjer og værktøjer for, hvordan man kan styrke dialogen mellem de lovpligtige udgravninger og den sammenhæng, som de foregår i, så det bliver en integreret del af det arkæologiske arbejde. Evalueringen og udviklingen af strategien udføres som et PhD-studie

Deltagere:
PhD-studerende: Stefanie Langaa Jensen
Hovedvejleder: Tim Flohr Sørensen, lektor, Københavns Universitet

Sideløbende med Tidslinjens delprojekter sker en række selvstændige aktiviteter i forbindelse med Køge Kommunes idræts-, kultur- og fritidsplan (IFK-planen), som spiller sammen med de fire delprojekter og er med til at forme den endelige vandrerute og dens indhold. Disse aktiviteter inkluderer formidling ved de lovpligtige udgravninger i området samt guidede vandringer i området med forskellige eksperter.

Projektets tidsplanProjektets deltagere
Anna S. Beck, museumsinspektør, Museum Sydøstdanmark
Jens Ulriksen, forskningsleder, Museum Sydøstdanmark
Mette Madsen, museumsinspektør, Museum Sydøstdanmark
Stefanie Langaa Jensen, PhD-studerende
Tim Flohr Sørensen, lektor, Københavns Universitet
Julie Bønnelycke, adjunkt, Roskilde Universitet
Laura E. Beck, konsulent, Natur360
Ulrikke Neergaard, direktør, KØS Museum for kunst i det offentlige rum

Projektets faglige følgegruppe
Connie Svabo, professor, Syddansk Universitet
Anders Högberg, professor, Linnéuniversitetet
Andres Dobat, lektor, Aarhus Universitet

Projektets samarbejdspartnere i forbindelse med Køge Kommunes idræts-, kultur- og fritidsplan
Jytte Dahl, Køge Bibliotekerne
Jim Rasmussen, Køge Nord Sports Center
Jacob Skjødt Nielsen, Det Grønne Hus
Sidse Marie Olsen, Køge Ungdomsskole og kulturhus
Lene Kristine Simonesen, Køge Musikskole
Anette Månsson, Køge Arkiverne
Tine Bundgaard Thomsen, Køge Kommune
Kirsten Truberg, Køge Kommune