Gurre Slot

Aktiv borg:
ca. 1300-1530

Geografi: Ruinerne af borgen Gurre ligger vest for landsbyen Gurre få kilometer fra Helsingør.

Tilgængelighed: Der er offentlig adgang til ruinen, og der ligger en parkeringsplads få meter fra borgen. Borgen ligger i et meget smukt landskab.

Resume: Gurre var en stærk kongeborg, der blev anlagt på fire holme i et sumpet område ved Gurre Sø. Selve hovedborgen var et firefløjet anlæg, som lå alene på den ene holm. Hovedborgen havde fire hjørnetårne og et stort centraltårn. Gurre var en stærk borg tæt på kysten og fungerede som møntudstedelsessted.

Gurre mistede sin betydning, da Erik af Pommern grundlagde fæstningen Krogen ved Helsingborg. Da Krogen blev ombygget til Kronborg i 1500-tallet, blev materiale fra Gurre brugt til det nye slot.

Rå data: Hele borgområdet dækkede et område på 230 x 180m med værksteder, stalde og beboelsesbygning. Selve hovedborgen måler 42 x 37m og var bygget i teglsten.

Borgen i dag: Ruinen står stadig i flere meters højde, og man kan tydeligt se borgens grundplan med de fire tårne.

VIP/persona: Erik Menved, Valdemar Atterdag, Margrete d. 1., Erik af Pommern

 

Hør historien

 

Historie:

Den ældste del af Gurre er formentlig blevet påbegyndt omkring år 1300, hvor Erik Menved (1274-1319) byggede borgens centrale tårn, men borgen blev for alvor udbygget under Valdemar Atterdag i midten af 1300-tallet. Borgen blev udbygget med indre og ydre ringmure samt flere store stenbygninger. Ved påføring af en enorm mængde jord, ler, grus og sten blev den oprindelige borgholm udvidet i sumpen (Gurre – Gorve betydet sumpet område) for derved at skabe fundament for den store ringmur med de fire hjørnetårne. Rundt om selve hovedborgen har der ligget en lang række bygninger, og hele borgkomplekset har dækket et område på omkring 50.000m2.

 

Der har været stor aktivitet på Gurre gennem middelalderen. Her blev bygget, udført håndværk, administreret og kongefamilien har holdt til her. Fra Gurre administrerede kongelige lensmænd landet. Skt. Jacobs kapel blev opført af Valdemar Atterdag med pavelig godkendelse i 1361. Gurre blev også flittigt brugt af Erik af Pommern (1382-1459) og Margrethe d 1. (1353-1412). Desuden blev der slået mønter på Gurre, da man har fundet mange mønter med angivelse af netop Gurre som produktionssted. Desuden tyder arkæologiske fund af glaserede fliser på, at rummene i borgtårnet har været fornemt indrettet og altså en kongefamilie værdig.

Slottets smedje blev fundet uden for den ydre ringmur mod øst, og ved den brolagte vej fandt man en kalkovn. I skoven vest for slottet er fundet teglovn, og en kirke er fundet i landsbyen Gurre øst for ruinen.

 

Kongen spøger omkring Gurre

Valdemar Atterdag havde et helt særligt forhold til Gurre, og han skal have udtalt, at Gud kunne beholde sit himmerig, så længe han kunne beholde sit Gurre. Derfor går der historie på Gurreegnen om, at Atterdag stadig går igen i skovene omkring Gurre. Lytter man godt efter, skal man stadig kunne høre hans jagthunde.