Hald

Aktiv borg:
1200-tallet til 1600-tallet

Geografi: Syd for Viborg ved Hald Sø ligger ruinerne af tre borge fra middelalderen.

Tilgængelighed: De gamle ruiner ligger i et meget smukt landskab ned til Hald Sø.

Resume: Tre voldsteder ved herregården Hald Hovedgård. De tre voldsteder har været ejet af både lokale stormænd og biskoppen i Viborg. Den ældste af ruinerne hedder Brattingborg og blev formentlig allerede nedrevet omkring år 1400. En anden af ruinerne kendes som Bugges Hald og er opkaldt efter adelsmanden Niels Bugge, der var anfører af de jyske oprør mod Valdemar Atterdag. Den yngste af ruinerne kaldes bispens Hald.

Borgen i dag: Alle tre voldsteder fremstår i dag tydeligt med borgbanker omgivet af voldgrave. På den ruin, der kaldes bispens Hald, står der stadig markante ruiner efter et tårn fra 1500-tallet.

VIP/persona: Niels Bugge, Valdemar Atterdag

 

Hør historien

 

Historie:

Syd for Viborg ligger Hald Sø, der er omgivet af et storslået, smukt og meget dramatisk landskab. Søen og landskabet blev i sin tid dannet af smeltevandsstrømme under den sidste istid.

 

Ved søen er der spor af tre borge. Den ældste af disse er formentlig borgen Brattingborg. Den består af to borgbanker og er opført i 1200-tallet. Efter 200 års brug blev Brattingborg revet ned omkring år 1400.

Brattingborgs efterfølger er Niels Bugges borg, der blev opført på en kunstig halvø i Hald Sø. Den tilskrives adelsmanden Niels Bugge (1300-1359), der var Jyllands største godsbesidder. Samtidig var han anfører for jydernes oprør mod Valdemar Atterdag (1320-1375). Niels Bugge havde tjent Valdemar Atterdag i begyndelsen af hans regeringstid men blev senere uvenner med kongen. Niels Bugge blev snigmyrdet sammen med to andre jyske stormænd i Middelfart kort efter, at de havde været til forhandlinger med Valdemar Atterdag. Kongen blev anklaget for mordet, men han svor sig fri takket være mange mænds ed.

I dag er Niels Bugges borg blot en cirkelrund banke, der hæver sig 2-4m over vandet i Hald Sø.

 

Bispens Hald er den nyeste af de tre borge, og den ligger på en lille ø i søen. I dag står der stadig tydelige ruiner på øen efter et senmiddelalderligt borganlæg med et delvist rekonstrueret tårn. Bispens Hald er opkaldt efter Viborgs bisp Jørgen Friis (1494-1547), der opførte borgen. Bispens Hald er opført i 1500-tallet, hvor kanoner var begyndt at blive en trussel mod de traditionelle borge, og for at kunne afværge angreb, var borgen omgivet af jordskanser.