Hammershus

Geografi: Borgen ligger på toppen af den 73m høje Hammerklippe på Bornholms nordspids.

Tilgængelighed: Ruinen af Hammershus på toppen af Hammerknuden er en fantastik oplevelse med offentlig adgang og flere hundredetusinde årligt besøgende.

Resume: Hammershus er Nordens største middelalderborg. Størstedelen af Borgholm hørte under ærkebiskoppen i Lund, og Hammershus fungerede som biskoppens borg på øen. Herfra blev øen administreret, og kirken kunne forsvare sine interesser på øen. Borgen nævnes i 1260, men er formentlig opført tidligere som base for korstogene i Østersøen. Borgen blev ombygget gennem hele middelalderen og havde sin storhedstid omkring år 1500. Borgen mistede sin betydning i 1600-tallet og blev endelig forladt i 1743. Den blev fredet i 1822.

Borgen i dag: Hammershus står stadig som en mægtig borgruin, der ikke efterlader nogen tvivl om borgens betydning og styrke.

Rå data: Borgen består af en central højborg omgivet af flere ringmure og forborge. I alt dækker borgen et område på mere end fire hektar. Opført i bornholmsk granit.

VIP/persona: Christoffer d. 2., Valdemar Atterdag, Erik Klipping, Jakob Erlandsen, Jens Grand

 

Hør historien

 

Historie:

Hammershus nævnes første gang i 1260, hvor kongen klager over, at ærkebiskoppen ulovligt har opført borgen på Bornholm. Dog er borgen antageligvis ældre end det, og formentlig kan borgen tilskrives bispen Anders Sunesen (1167-1228). Måske havde Valdemar Sejr (1170-1241) også en andel i opførelsen. I store dele af middelalderen var Bornholm tæt knyttet til ærkebispesædet i Lund, der havde fået øen som i len i 1149. Biskoppen kom efterhånden til at besidde tre ud af fire herreder på Bornholm.

 

I 1250’erne sad bispens bror Anders Erlandsen (ca 1220-1274) som lensmand på borgen. Han benyttede chancen til at angribe kongens borg på Bornholm, Lilleborg, og slagtede i den forbindelse 200 af kongens mænd som hævn for, at hans bror Jakob Erlandsen var blevet fængslet.

 

I 1265 lykkedes det Erik Klipping at indtage borgen efter en lang belejring, men han måtte opgive den ganske kort efter, i 1276.

 

Borgens storhedstid var omkring 1500. Her bestod borgen af en centralborg omgivet af ringmur og tre forborge. Selve borgen var bygget op omkring det kolossale Manteltårn, der har fungeret som bolig for lensmanden og senere som fængsel. Her sad blandt andre Leonora Christina Ulfeldt (1621-1698) fængslet sammen med sin mand, landsforræderen Corfitz Ulfeldt (1606-1664), i 17 måneder. Borgen blev fredet allerede i 1822 og dermed reddet for yderligere ødelæggelser og forfald.

 

Ejerskabet over Hammershus skiftede mellem Lübeck, kongemagten og kirken. Kongemagten indtog flere gange Hammershus, men måtte hver gang aflevere den tilbage. Valdemar Atterdag indtog i 1362 fæstningen, og i 1324-25 modstod borgen 16 måneders belejring fra Christoffer d. 2 (1276-1332). Borgen fungerede desuden som et vigtigt administrativt centrum, hvor afgifter og skatter i naturalier blev indleveret. Mod slutningen af middelalderen fik byen Lübeck Hammershus i 50-årig pant.