Haraldsborg

Aktiv borg:
ca. 1130-1200-tallet

Geografi: Haraldsborg har ligget højt i landskabet på østsiden af Roskilde Fjord et par kilometer nord for Roskilde.

Tilgængelighed: Borgbanken ligger i dag under et villakvarter, men kan stadig anes fra Frederiksborgvej.

Resume: Haraldsborg var en træborg opført af kongesønnen Harald Kesja i et sumpet område nord for Roskilde. Borgen var af typen ”motte” og ”bailey”, der består af to borgbanker, én til forsvar og én til beboelse. De to banker har formentlig været forbundet med en bro. Harald Kesja har brugt borgen til at dominere området omkring Roskilde. Haraldsborg blev belejret og indtaget af Erik Emune i 1134.

Rå data: Borganlæg på 160 x 95m bestående af to borgbanker, alle bygninger har formentlig været af træ.

Borgen i dag: Resterne af Haraldsborg ligger i dag under et villakvarter i Roskilde, men den store borgbanke kan stadig fornemmes under husene.

VIP/persona: Harald Kesja, Erik Emune

 

Hør historien

 

Historie:

Haraldsborgs særlige opbygning med to borgbanker, én til forsvar og én til beboelse, var en borgform der opstod i Frankrig i 900-1000-årene. Skikken bredte sig til Tyskland og blev senere kendt i Danmark. I løbet af 1200-tallet og 1300-tallet blev borgtypen meget almindelig i Danmark, og mange stormænd opførte borge til at forsvare deres besiddelser. På baileyen var der opført beboelsesbygninger, stalde, værksteder o. lign., mens motten tjente som forsvar. Her kunne man trække sig tilbage, når borgen kom under angreb.

 

Ifølge historikeren Saxo (1160-1208) blev Haraldsborg opført af Harald Kesja, der brugte borgen til at chikanere den rige handelsby Roskilde. Saxo skriver om Harald: "han kastede sig ud i den værste Skam og Skændsel; Rov og Ran var al den Id, han bød sine Tjenere øve, hans Trælles Syssel var Stimandsfærd". Efter at ”Omegnen var udplyndret, kom Turen til Roskilde, hvis Borgere maatte døje meget ondt. Om Natten sneg Haralds Folk sig end i Boderne og stjal Varerne, mens andre af dem satte "Gæsterne" deres dragne Knive for Struben.”

 

Harald fik dog som fortjent, da Haraldsborg kom under belejring i 1133 af hans konkurrent Erik Emune (ca. 1100-1137). Saxo skriver, at Erik Emune fik bygget en kastemaskine til at beskyde Haraldsborg med, og at borgens tårn blev skudt i stykker. Harald flygtede fra borgen, men året efter blev han fanget af Erik Emune som lod ham halshugge sammen med alle hans børn.