Hjelm

Aktiv borg:
1290-1306

Geografi: På øen Hjelm ud for Djurslands østkyst har der ligget tre borge med få hundrede meters mellemrum.

Tilgængelighed: Hjelm er en privat ø, og der er ikke offentlig adgang.

Resume: I slutningen af 1200-tallet blev der opført tre borge på Hjelm af den fredsløse oprørsleder Marsk Stig. Hjelm blev oprørernes base for angreb på den danske kongemagt. Oprørerne oprettede også falskmøntnerværksted på øen, hvor de slog mønter, der skulle destabilisere den danske mønt og dermed kongehuset. I 1306 lykkedes det endelig den danske kong Erik Menved at tilbageerobre Hjelm, og alle øens fæstningsværker blev revet ned.

Borgen i dag: Der er ingen synlige spor efter borgene. Den største af borgene, Fyrbakken, har ligget der, hvor det nuværende fyrtårn ligger.

VIP/persona: Erik Klipping, Erik Menved, Marsk Stig

 

Hør historien

 

Historie:

Øen Hjelm er uløseligt forbundet til historien om mordet på kong Erik Klipping (1249-1286), og den fredsløse Marsk Stig Andersen (????-1293). I 1286 blev kong Erik myrdet, og rigets marsk, Stig Andersen blev sammen med en gruppe mænd dømt fredsløse for mordet på kongen.

 

De fredsløse flygtede til Norge, men efter kort tid vendte de tilbage med norske mænd på krigstogt mod den danske konge og de mænd, der havde dømt dem fredsløse.

 

De fredsløse slår sig ned på Hjelm, hvor de opfører de tre borge og laver falskmøntnerværksted. Den øde ø blev oprørernes base, hvorfra de hærgede de danske kyster. Marsk Stig dør selv i 1293, og få år efter får de sidste overlevende oprørere amnesti. Hjelm bliver dog fortsat holdt besat af norske soldater, og det lykkedes først kong Erik Menved (1274-1319) at tilbageerobre øen i 1306.

 

Historierne om den fredsløse Marsk Stig og hans borge på Hjelm har gjort så stort indtryk, at de er blevet viderefortalt i generationer og er blevet en del af utallige legender og sagn. I Marsk Stig visen står en djurslandsk bonde og kigger ud mod Hjelm og udbryder, da han får øje på øens borgtårne: Hjælp os Gud Fader i Himmerig, og haver nu Hjelm fået horn.

 

Det bliver stadig diskuteret blandt historikere, om Marsk Stig var ansvarlig for mordet på kongen. Ved en retssag efter marskens død blev det fastslået, at han ikke befandt sig på gerningsstedet, men hans skyld blev dog fastholdt. Mordet på Erik Klipping er nok et af de mysterier, vi aldrig får opklaret.