Kalø borgruin

Geografi: Kalø ligger på en lille ø i Kalø Vig nær Rønde nordøst for Aarhus.

Tilgængelighed: Nær borgen findes en parkeringsplads, hvorfra en middelalderlig dæmning fører ud til ruinen. Borgruinen er et oplagt picnic- og udflugtsmål.

Resumé: Stærk kongeborg i perioden 1313-1661. Borgen er anlagt i 1313 af kong Erik Menved for at hævde kongens magt over de jyske bønder og stormænd efter et bondeoprør i 1312-1313.

I 1661 solgte kongehuset Kalø, og den forfaldne borg blev revet ned og materialerne genbrugt til at opføre Charlottenborg på Kgs. Nytorv i København.

Data: Kalø er et firkantet borganlæg i tegl- og kampesten på ca. 70 x 80m med omkringliggende volde og grave.

Borgen i dag: Imponerende ruin med mange anlægs- og bygningsrester, herunder volde, voldgrave og ruinen af det ti meter høje hovedtårn.

VIP/persona: Erik Menved, Christoffer d. 2., Valdemar Atterdag, Gustav Vasa

 

Hør historien

 

Historie:

Hårdhændet skatteindkrævning

Mord, voldtægt og brand - der er ikke meget godt at sige om Kalø. Den romantiske borgruin, der ligger så smukt i Kalø Vig, gemmer på en skummel og brutal historie. Her sad kongens foged i middelalderen og slog med hård hånd ned på Djurslands bønder. Herfra kunne fogedens rytteri let tvinge bønderne til lydighed og ikke mindst ryste de sidste mønter ud af deres lommer.

 

Den perfekte borg

Kalø var den perfekte borg. Den var beskyttet af åbent vand på tre sider. Adgang til borgen skete via en lang smal dæmning. Selve borgen var en solid bygning med op til tre meter tykke mure. Kort sagt en uindtagelig fæstning. Her kunne fogedens mænd i sikkerhed forberede deres næste togt ind i landet, og de kunne med lethed slå enhver bondehær, der forsøgte sig med et angreb mod borgen over dæmningen. I dag står resterne af det vældige borgtårn stadig som en mere end ti meter høj og dramatisk ruin.

Det jyske stivsind

Kalø blev opført af kong Erik Menved (1274-1319) i 1313. Erik havde i årevis udkæmpet dyre krige, og samtidig havde han holdt middelalderens mest overdådige turneringer. Der var derfor blevet seriøst lavvande i statskassen. For at skaffe penge til sin dyre livsførelse var Erik så småt begyndt at give store landområder væk i pant til udenlandske hertuger og stormænd. Samtidig havde han skruet gevaldigt op for skatten og indført den hadede ekstraskat "Guldkorn". Især de jyske bønder var utilfredse med tingenes tilstand, og overalt, hvor kongens fogeder kom frem, blev de mødt af vrede bønder med skarpslebne leer og fakler. For at knække det jyske stivsind satte Erik hele rytterhæren ind, slog oprøret ned og tvang de jyske bønder til at bygge kongeborge på Kalø samt Viborg og Horsens. Eriks borge blev kendte som tvangsborge, og de blev alle baser for skatteopkrævning og kongelig justits i det vilde Jylland. I Sjællands Krønike kan man læse, at Erik "...omsidder betvang jydernes gamle stivsind".

Fra tvangsborg til kunsthal

Kalø og de andre tvangsborge var så upopulære, at Eriks efterfølger Christoffer d. 2. (1276-1332) måtte love at rive borgene ned før end, at de danske stormænd ville hylde ham som konge, så allerede i 1320 blev Kalø revet ned. Men Kalø fik med sin udsøgte placering ikke lov til at ligge stille særlig længe. Kort efter blev den strategisk vigtige borg bygget op igen og fik denne gang lov til at stå. I 1518-1519 sad den senere svenske konge Gustav Vasa (1496-1560) fanget på Kalø. Vasa havde givet æresord og håndslag til Kaløs lensmand Erik Banner (1484-1554) på, at han ikke ville flygte fra borgen, men fristelsen må være blevet for stor for den unge adelsmand. Han stak af til Lübeck forklædt som bonde.

Helt op til 1600-tallet blev kongens krongods drevet fra Kalø, men borgen havde efterhånden udspillet sin rolle, og i 1670 nedrev den daværende ejer Ulrik Frederik Gyldenløve (1638-1704) borgen og brugte de værdifulde sten til at opføre Charlottenborg på Kgs. Nytorv. Et lokalt ordsprog siger imidlertid, at "Charlottenborg den røde lagde Kalø øde", så måske er stenene fra Kalø også brugt til andre af kongernes københavnske prestigeprojekter.

 

Nationalpark Mols Bjerge

I dag er borgruinen på Kalø et populært udflugtsmål i Nationalpark Mols, og hvert år drager tusindvis af gæster ud på den storslåede ruin, som man uden besvær kan forestille sig danne ramme om et af middelalderens mørke kapitler.