Krogen

Aktiv borg:
ca. 1420-

Geografi: Krogen er forgænger til nutidens Kronborg, der ligger på den yderste kystbanke ved Helsingør.

Tilgængelighed: Der er masser af parkeringspladser, og på slottet kan man se udstillinger om slottet og borgens historie.

Resume: Krogen er forgængeren til nutidens Kronborg. Den gamle middelalderborg følger Kronborgs nuværende grundplan. Borgen blev brugt til at overvåge Øresund og effektuere Øresundstolden. Krogen blev i løbet af 1500-tallet ombygget til det nuværende renæssanceslot Kronborg. Kronborg har dog helt op til nutiden fungeret som fæstning og kaserne.

Borgen i dag: 70% af Kronborg nuværende mure stammer fra den gamle borg Krogen.

Rå data: Krogen dækker et område på 79 x79m og bestod i middelalderen af en ringmursborg med porttårn og med tre stenhuse langs ringmuren.

VIP/persona: Erik af Pommern, Valdemar Atterdag

 

Hør historien

 

Historie:

Krogen, også kendt som Ørekrog, var en af senmiddelalderens væsentligste borge, og en af hjørnestenene i Erik af Pommerns (1382-1459) Øresundstold. Borgen blev opført omkring 1420 af Erik af Pommern, der skulle bruge borgen til at bevogte Øresund og samtidig sikre at Øresundstolden blev opkrævet. Øresundstolden var en af kongehusets vigtigste indtægter, og den blev opkrævet helt frem til 1857, hvor USA tvang Danmark til at stoppe med at opkræve den middelalderlige afgift.

 

Ud over Krogen udbyggede Erik af Pommern forsvaret af det østlige Danmark med stærke borge i Malmö, Landskrona, København og Helsingborg. Erik af Pommern var den første danske konge, der boede fast i København. Tidligere havde kongerne rejst rundt i riget, men den form for magtudøvelse endte altså med Erik af Pommern.

 

Efter at Frederik d. 2. (1534-1558) vandt over svensker i Den Nordiske Syvårskrig i 1570, valgte han at bygge Krogen markant om. Borgen var efterhånden præget af knopskydningsbyggerier og fremstod som et ganske uelegant borgkompleks. Derfor opførte Frederik d. 2. i stedet det 4-fløjede renæssanceslot Kronborg men bibeholdt Krogens oprindelige grundplan. I dag kan man stadig se masser af Krogen, idet 70% af Kronborgs mure stammer fra den gamle middelalderborg.