Lilleborg

Aktiv borg:
ca. 1190-1259

Geografi: Lilleborg ligger i Almindingen midt på Bornholm få meter syd for den gamle landevej mellem Rønne og Østermarie.

Tilgængelighed: Borgruinen ligger ved hovedvejen, og man kan frit gå rundt på ruinen.

Resume: Kongeborg på Bornholm, grundlagt under Knud d. 6. Opført på en 16m høj klippeknude i Borresø. Lilleborg kom til at blive kongens modstykke til ærkebiskoppens mægtige borg Hammershus. Lilleborg blev angrebet og ødelagt i 1259 af høvedsmanden på Hammershus Anders Sunesen. I forbindelse med angrebet blev 200 af kongens mænd på Bornholm dræbt.

Rå data: Borgen består af en 76m lang ringmur, et kvadratisk tårn på 9 x 9m foruden et antal bygninger inden for ringmuren. Hele anlægget dækker 2600 m2.

Borgen i dag: Man kan stadig se tydelige ruinrester, følge ringmuren og se bygningsrester.

VIP/persona: Christoffer d. 2.

 

Hør historien

 

Historie:

Bornholm var stort set ejet af ærkebiskoppen af Lund, da øen var blevet overdraget ærkebispesædet som len i 1149. For at ærkebispen ikke skulle få monopol på magten på Bornholm, valgte kongen at lade Lilleborg opføre i slutningen af 1100-tallet. Således var der dannet mulighed for, at kongen kunne have et administrativt centrum og synliggøre sin tilstedeværelse på øen.

Ærkebispen havde formentlig opført Hammershus på dette tidspunkt, og således kom Lilleborg til at fungere som konges magtmæssige modstykke til kirkens store borg.

 

Lilleborg lå godt beskyttet midt i Borresø, men i 1259 blev borgen alligevel stormet af ærkebiskop Jakob Erlandsens (????-1274) bror Anders Erlandsen (ca. 1220-1274) og fyrst Jaromar af Rügen (ca. 1218-1260). Borgen blev ved dette angreb komplet ødelagt.

 

Selvom borgen lå godt beskyttet, havde den én stor ulempe. Der fandtes nemlig ingen brønd på Lilleborg, og derfor måtte borgens besætning ned til søen for at hente vand. Dette var i fredstid intet problem, men derimod var det mildest talt upraktisk, når borgen var under belejring.

 

Inden borgen blev ødelagt, fungerede den som residens for kongens foged. Desuden havde den vigtig militær og administrativ funktion på Bornholm.

 

I forbindelse med Lilleborg står følgende: "Du  (Erlandsen)have endvidere samlet en Hær og med den sendt Din Broder Anders i Forening med den velbyrdige Herr Jarmer, Fyrste af Rügen, paa Din Bekostning til Øen Bornholm, som tilhører Kongen og ligger i Lunds Stift, og der skal Du paa grusom Maade have ladet omtrent 200 af Kongens Mænd dræbe, beskattet de Overlevende af Kongens Mænd, ødelagt hans Borg i Bund og Grund og med Vold og Magt sat dig i Besiddelse af Borgen ..."