Sønderborg

Geografi: Ligger på en lille tange i bunden af Sønderborg Bugt.

Tilgængelighed: Slottet fungerer i dag som museum, og der er adgang til store del af slottet.

Resumé: Sønderborg ligger i det omstridte sønderjyske område og spillede en vigtig rolle som grænsefæstning. Selvom borgen i løbet af middelalderen fik mere karakter af slot, havde den fortsat forsvarsmæssig betydning. Slottet blev kaserne efter det danske nederlag i 1864.

Data: Borgens ældste del var et teglstenstårn fra tiden omkring år 1200 på 8 x 8m. Borgen udviklede sig derfra til en stærk ringmursborg, der i 1530’erne blev yderligere udbygget med kanonstillinger. I anden halvdel af 1500-tallet blev borgen ombygget til renæssanceslot. I dag dækker anlægget et område på 180 x 180m.

Borgen i dag: Det nuværende Sønderborg Slot står som et firefløjet anlæg, der følger middelalderborgens ringmure. På borgterrænet kan man finde ruinresterne af det forsvarsværk, der blev opført i 1500-tallet.

VIP/Persona: Valdemar Atterdag, Christian d. 2.

 

Hør historien

 

Den syddanske vagthund

Sønderborg blev anlagt i begyndelsen af 1200-tallet på et strategisk velvalgt sted ved overgangen fra Jylland til Als. Borgen er formentlig blevet anlagt som forsvar mod angreb sydfra og har dermed spillet en væsentlig rolle i sikringen af rigets grænser.

 

Sønderborg og Atterdag

Borgen dannede i 1340 rammerne om et symbolsk bryllup mellem Valdemar Atterdag (1320-1375) og Helvig (????-1374) datteren af den sønderjyske hertug. Dermed blev den konflikt der i 100 år havde raset mellem de magtfulde grene af kongefamilien delvist nedtonet. I 1358 var Valdemar Atterdag tilbage i Sønderborg, men denne gang belejrede han borgen.

 

Den fængslede konge

Det var også på Sønderborg Slot, at Christian den d. 2. (1481-1559) sad fanget i årevis efter sit mislykkede forsøg på at tilbageerobre magten i riget. Myten om Christian d. 2. og det runde marmorbord stammer fra denne tilfangetagelse. I bordet kan man se en dyb fure rundt langs kanten. Det siges, at den opstod, fordi kongen gik utallige gange rundt om bordet.

 

Fra middelalderborg til kaserne

Sønderborg som strategisk nøglepunkt blev bevaret ikke bare igennem middelalderen men helt frem til krigen i 1864. Her spillede slottet en vigtig forsvarsmæssig rolle. Den stolte middelalderborg og renæssanceslot blev flere gange ramt af preussisk artilleri men modstod beskydningen. Efterfølgende blev slottet brugt som lazaret, kaserne, fængsel for spioner og igen som fængsel for nazister og SS-frivillige efter 2. Verdenskrig.