Oplevelsesproduktion & attraktionsudvikling

Oplevelsesproduktion & attraktionsudvikling

Museum Sydøstdanmark er leverandør af stærke oplevelser. Vi skaber løsninger for museer, attraktioner, brands mm. Vores team arbejder både på det strategiske niveau men bygger også det fysiske oplevelsesrum. Vi kalder os ”museums- og attraktionsentreprenører”, fordi vi varetager alle dele af produktionen bl.a.:

 

• projektledelse
• udvikling af ide og koncept
• strategiske samarbejder
• analyse og skitsering
• rådgivning ved nybyggeri og indretning
• produktion
• redaktion og tilrettelæggelse
• udstillings- og grafiskdesign
• fra idé – over koncept – til udstilling
• markedsføring

Museum Sydøstdanmark udfører endvidere flere forskellige former for rådgivningsarbejde i forbindelse med nybyggeri eller renovering af udstillingshuse for bl.a. statslige styrelser,
museer og fonde. Herunder materialer til udbudskonkurrencer eller dommerkomite arbejde.

Det tror vi på
Hos Museum Sydøstdanmark handler det ikke kun om at udstille objekter eller genstande, men også om at inddrage beskueren i et fleksibelt og interaktivt udstillingskoncept. Vi forstår i høj grad at udnytte teknologi, interaktivitet og nye medier i udstillinger og oplevelser. Vores team tænker i helheder. For at få det maksimale ud af udstillinger og udstillingsrum kombinerer vi nytænkning, kreativitet og stærke visuelle greb, der bindes sammen af et gennemgående grafisk udtryk.

Denne helhedsopfattelse indbefatter også den endelige markedsføring af udstillinger. Derfor tilbyder Museum Sydøstdanmark alle former for udstillingsløsninger lige fra idéfasen til den endelige markedsføring.

Det gør vi
Oplevelse er den bedste og korteste vej, når man ønsker at trænge igennem med sit budskab. Gennem tiden har vi bidraget til udviklingen af mere end 30 skandinaviske attraktioner, medie-centre og learning labs. Vi organiserer vores ressourcer så vi styrker skaberkraften og forhindrer bureaukrati i udviklingsprocessen.
Et højt fagligt niveau er med til at sikre, at kun de bedste ideer overlever, og at der altid er plads til nye. Vores team er kendt for vores interne kvalitetskrav og en involverende og engageret dialog med vores kunder.

Det stræber vi efter
Hver dag arbejder vi målrettet med hvordan vi kan give forskellige målgrupper en værdifuld oplevelse og en dybere indsigt i en tid, et sted, i forskning eller i et produkt.
Vi mener, at et museum eller en attraktion skal kunne føre en dialog med sit publikum og bidrage til, at viden og oplevelse struktureres og målrettes til alle – individuelt – samtidigt!
Vi kommer gerne til en uforpligtende samtale om ideer og visioner for kommende projekter og om, hvordan vi kan supplere hinanden.

I har indholdet. I har historierne.
Vi kan hjælpe jer med at formidle dem.