Kulturarv

Registrering

Museets kulturarvsenhed har ansvaret for alle de genstande og museumssager som er i museets varetægt. En af de primære opgaver er, at holde styr på museets genstande gennem registrering. Registreringen er en slags logbog til hver genstand eller museumssag, således at man til hver en tid kan se hvor den er placeret;  - om den findes på ét af museets magasiner, om den er udstillet, om den er udlånt eller om den er udtaget i forbindelse med et forskningsprojekt. 

Registreringen foregår i REGIN/Museernes samlinger, Fund og Fortidsminder, MUD – Museernes udgravningsdata og Arkibas 4.

Museets registreringsstrategi
Museet indberetter løbende til de centrale kulturarvsregistre og Museerne Samlinger.
Museet registrerer arkæologiske genstande i MUD, hvorfra de overføres til Regin i det omfang de indlemmes i museets samling.
 Museet overholder kulturstyrelsens minimumskrav til registrering. Der kan læses mere om Kulturstyrelsens krav til registrering her.

Registreringsstrategien skal sikre, at museet opfylder den lovpligtige indberetning til statens databaser samt at registreringerne udføres og arkiveres således, at data kan danne grundlag for forskning, formidling, bevaring og indsamling – både nu og i fremtiden.
 Digitale registreringer giver stor værdi i forhold til kapitel 8 arbejde, indsamling, formidling og forskning. Den digitale viden deles og tilgås let i et museum med mange spredte arbejdspladser og et stort ansvarsområde.

Museum Sydøstdanmark satser derfor på en opkvalificering af vore registreringer. Digitale registreringer muliggør formidling – både i form af tilgængelighed på Museernes Samlinger, men også som museets redskab i forbindelse med udvælgelse af genstande til udstillinger, samt ved henvendelser fra borgere og andre institutioner.
 Samtidig danner registreringerne grundlag for forskning internt på museet samt ved henvendelser fra ind- og udland i forbindelse med forskningsprojekter.