KLEKKENDEHØJ
Kør nordpå gennem Store Damme og forbi Klekkendehøj som ligger majestætisk og let synlig på en dyrket mark. Det er en sjælden dobbelt jættestue, med to adskilte gravkamre, der er anlagt ca. 3300-3200 f. Kr. i Bondestenalderen.

 

KONG ASGERS HØJ
En af de største Jættestuer i Danmark med ét kammer. For få år siden blev den lille og sjældne grotteedderkop opdaget i et af højens kamre. Dens æg er hvide og dråbeformede.

 

FÆRGEGÅRDEN OG FÆRGELEJET
Koster Færgegård var færgegård for overfarten mellem Møn og Kalvehave frem til 1938, hvor Dronning Alexandrines bro blev indviet. I dag kan du se resterne af det gamle færgeleje ved Færgegården. Hold en pause ved Camønobænken på Camping Møenbroen og nyd Færgegårdens lækre økologiske burger.

 

DAMSHOLTE
Kirken i Damsholte er helt anderledes end øens andre kirker. Den er opført af arkitekt Philip de Lange i 1741- 1743, som på den tid var en af de bedste indenfor faget. Kirken er Danmarks eneste landsbykirke i rokokostil.
Tag en hvilepause ved Camønobænken i NyGammelsøs have.

 

JORDBASSINERNE
Når du kører mod Stege by så slå et smut ned ad Strandvej og kør mod Jordbassinerne. Bag Stege Sukkerfabrik ligger et unikt fredet naturområde skabt af jorden der blev spulet af sukkerroerne. Området er spændende natur, med både søer og strandenge, som er en meget betydningsfuld ynglelokalitet, såvel som rastelokalitet for mange fugle. Specielt sent efterår kan du opleve ere tusinde troldænder raste i bassinerne. Sukkerfabrikken lukkede i 1989, men den ligger ikke øde hen. I de gamle bygninger holder en del mindre virksomheder til i dag. Området er kørestolegenet.

 

MØNS MUSEUM

Møns Museum er velkomstcenter for Camønoen. Det er her, du kan starte din vandring og høre en masse om det område, du bevæger dig ud i. Vi arbejder på, at den gamle bygning i fremtiden bliver handicapvenlig, men pt. er den ikke egnet til kørestolsbrugere. 
Men vi mødes gerne med dig på museets p-plads og giver gode råd til din tur på Camønoen. Ring på 31666433 så kommer vi ud til dig.

 

ULVSHALE OG STEGE BUGT
Fortsæt mod Ulvshale. Fra vejen har man ot udsigt ud over kysten, strandengene og Stege Bugt med et rigt fugleliv af specielt ænder og gæs.
Yderst på Hegnede Bakke lå et teglværk, som var en af de større arbejdspladser på Møn i 1880’erne. I forbindelse med teglværket blev der bygget en dæmning på sydsiden af Hegnede Bakke, hvor fragtskibene kunne lægge til. Driften blev definitivt indstillet i 1908.

 

HYLDEVANG
En markvej fører ned til Hyldevang, hvor du kan overnatte i shelter. Ved Hyldevang er en sansehave, en legeplads, madpakkehus, en lille stjerneudstilling og en fugleplatform til kørestolsbrugere. Fra fugleplatformen er der udsigt over Nyord Enge.
Et besøg på Nyord giver et godt indtryk af, hvordan en landsby så ud i gamle dage. Selve Nyord by, med smalle stejle gader, er bilfri og består af små fiskerhuse og gårde. På havnen finder du Camønobænken med den bedste udsigt.
Nyord Kirke er en ottekantet pilgrimskirke. Her lægger du dine bekymringer fra dig, når du putter det enebær, du plukkede på Ulvshale hede, i det lille glas ved døbefonden. 
I kirkens våbenhus står ramper, så kørestolsbrugere kan komme ind i kirken.

 

FUGLETÅRNET
Fra det et Handicapvenlige fugletårn, har du en flot udsigt over Nyord Enge. Her yngler viber, rødben, ænder og gæs i stort antal. På Nyord Enge kan der, specielt i forårsmånederne, opleves havørne og et enestående fugleliv. Ænder, gæs og vadefugle af mange forskellige slags ses i det lave vand og græs. Engene bliver næsten hvert år oversvømmet med næringsrigt havvand. Køerne græsser og holder græs- dækket i en højde, som passer til ænder og vadefugle.

 

PLANKESTIEN
I Ulvshaleskoven kan du færdes ad den handicapvenlige plankesti gennem ellesumpen ud til fugleskjulet ved Gåsesøen. Også her er der et rigt fugleliv, med ænder og gæs. Du finder stien ved at holde øje med skiltet til Naturskoven og Plankestien. Nyd din medbragte mad ved de overdækkede borde og bænke på P-pladsen.
Ulvshale Skov ligner ingen andre danske skove. De væltede træer, den bølgede stenede skovbund, de små vandhuller og de mange arter, giver skoven sit helt eget særpræg. Skoven er opstået oven på revler af sort kugleflint skyllet ind på stranden helt ude fra Møns Klint. Finder du et enebær så pluk det og tag det med til Nyord Kirke. Skoven er ikke handicapvenlig at færdes i, men du er tæt på dens natur når du kører igennem skoven ad Ulvshalevej. Nyd synet af træernes grønne blade og de dybe spejlblanke skovsøer.

 

ÅLEBÆK STRAND
Få et havkik fra det nordøstlige Møn ved Ålebæk Strand, her er en kyststrækningen som blev dannet efter, at der var bygget en dæmning for at afskære Borre Sømose fra havet. Mosen blev sidenhen tørlagt og består nu af landbrugsjord.

 

DEN ROMANTISKE PARK
Amtmanden på Møn, Antoine Calmette fik den ide at anlægge en park og købte området i 1783. Der gik en romantisk bølge gennem Europa i de år. En tid med nøgleord som: følelse, anelse, hjerte, sværmeri, tilbage til naturen. Haven ved Liselund er et af verdens bedst bevarede romantiske parkanlæg. Mærk stemningen når du bevæger dig ad de handicapvenlige stier.

 

JYDELEJET
Jydelejet er en blød, afrundet dal, som skærer sig ind
 i landskabet bag klinten. Oplev et kulturlandskab, som plejes af køer. I klart vejr kan du se Stevns i nord, til Farøbroerne og Storstrømsbroen i vest. Stien er ikke så kørestolsvenlig, men den er hele turen værd hvis man har en hjælper eller en god motor.

 

FREUCHENS PYNT
Geocenter Møns Klint med handicapvenlig bordwalk
 til Freuchens Pynt med udsigt til klinten. Gennemtrævl Geocentret for ny viden. Du bliver klogere på Danmarks fødsel ved et besøg herinde.

 

MØNS FYR
Tag en afstikker til Møns Fyr, der blev bygget i 1845, i en tid hvor søfarten blev mere og mere intensiv ved alle landets kyster. Fyret fungerer ikke længere, men der er en fantastisk havudsigt.