Samfundet

 

Ikke alle var lige i vikingernes samfund. Nogle havde mere magt og ejede ting, der var mere værd, end andre. Det vigtigste, man kunne have i vikingetiden, var jord. Man levede nemlig af dét, man kunne dyrke på jorden. De fleste mennesker i vikingetiden var altså bønder. Derfor var det vigtigt at eje jord og at eje meget af det. Hvis man ejede rigtig meget jord, havde man nemlig også meget mad. Og så kunne man ansætte folk til at arbejde for sig.

Derfor havde de, der ejede mest jord, mest magt. De kunne ansætte mænd til at være krigere, der skulle beskytte deres herrer. Hvis man havde sådan en gruppe af krigere omkring sig, blev de kaldt en hird. Så blev det meget nemmere at få folk til at gøre, som man ville have dem til.

Man kunne også betale skjalde, som lavede digte og sange for at ære deres herrer. Så hørte andre også om ens store og gode gerninger. Det fik man et godt ry af. Og vikingerne gik meget op i at have et godt ry.

 

Øvelse

Test din stilling i samfundet.

I skal nu lave en øvelse om hierarkiet i vikingetidens samfund.

Gå sammen i grupper på 5 og find et sted med god plads, og hvor I kan høre hinanden.

 

I skal nu undersøge pladsen i samfundet for 5 personer fra vikingetiden.

Fordel de følgende 5 personer blandt jer:

 • Trællen
 • Krigeren
 • Bonden med det lille landbrug
 • Storbonden
 • Storbondens kone

 

Når I er blevet enige om, hvem der er hvem, læser I reglerne for spillet.

Regler for spillet

I skal starte med at stille jer op på en række ved siden af hinanden med jeres tablet eller pc i hånden.

Spillet går ud på, at I får en række spørgsmål om jeres karakter. Alle får de samme spørgsmål, men svarene på spørgsmålene er forskellige for jeres karakterer. Afhængigt af svaret vil I få besked på at gå et skridt frem eller tilbage fra jeres plads i rækken. Hver gang, I går et skridt frem, rykker I en plads op i hierarkiet i vikingernes samfund. Hver gang, I går et skridt tilbage, rykker I et skridt ned i hierarkiet i vikingernes samfund. Det er også vigtigt, at I aftaler, hvor store skridt I tager!

 

Spillet foregår ved, at jarlen læser det første spørgsmål højt for de andre.

Herefter læser trællen sit svar på spørgsmålet op for de andre.

Derefter læser Bonden sit svar op for de andre.

Til sidst læser Jarlen sit svar op for de andre.

 

Når alle har læst deres svar op, udfører I den handling, som står under jeres svar, som vil fortælle jer, om I skal gå et skridt frem eller tilbage.

Når alle har udført deres handling og er klar til at gå videre, trykker I på 'Videre'-pilen, så I kommer videre til næste spørgsmål.

Jarlen læser spørgsmålet op og processen gentages.

 

Når spillet er slut, skal I lægge mærke til, hvor i hierarkiet, I står!

Er I klar?

Hent Hvem er du-spillet her.

Gruppedrøftelse efter spillet

 • Drøft, hvad der var afgørende for placeringen i samfundet.
 • Hvad betød det at være fri i vikingetiden? Hvad betyder frihed for jer i dag?
 • Hvad betød det, hvem man var i familie med? Har jeres familie betydning for, hvilken status I har i jeres fællesskab?
 • Hvad betød det at eje noget? Betyder det noget for jeres status, hvad I ejer?
 • Hvad betød det for en viking at have ansatte? Ville I have en anden status, hvis jeres familie havde ansatte?
 • Hvorfor var det vigtigt for en viking, om man ejede et våben? Betyder det noget i dag?
 • Hvorfor var det vigtigt for vikingerne at vise sin rigdom? Hvordan viser man sin rigdom i vore dage?