Opgave 2

Er lederpotentiale medfødt?

Margrete blev forlovet med den norske kong Håkon, da hun var 6 år gammel. Hun var 10 år, da de blev gift, og flyttede fra det danske hof til det norske. Da hun var 15 år og gravid, skrev hun et brev til sin mand. Brevet findes endnu, selvom det er mere end 600 år gammelt. 

Læs Margretes brev herunder og diskuter med hinanden, om og hvordan hun udviser lederpotentiale.

Markér på linjen i opgavehæftet, hvor stort et lederpotentiale, I synes, den unge Margrete havde.

Min allerkæreste Herre, jeg, Margrete hilser jer inderligt.

Med Gud kan jeg fortælle, at jeg har det godt. Med Gud vil jeg spørge, hvordan I har det.

I skal vide, min kære Herre, at jeg og mine tjenere lider så stor nød med mad og drikke, at hverken jeg eller de fatter vores nød. Og derfor beder jeg Jer, min kære Herre, at I kan finde en måde at forbedre det på, så de, som er sammen med mig, ikke skal tvinges væk fra mig på grund af sult.

Og jeg beder Jer skrive til Vestfall, om han vil give mig kredit på de varer, jeg bestiller og modtager, og sig til ham, at I vil betale ham godt, for det han giver mig i kredit.

Hvis I skriver til ham, vil I så også sende mig en kopi?

Jeg vil også bede jer om, at I belønner Hans Møntmester så godt, at han vil blive i jeres tjeneste og ikke rejse bort, for jeg har forstået på ham, at han gerne bliver.

Og såfremt I bliver enig med ham om, at han vil låne mig et skib, vil I da skrive til mig, hvad han har svaret?

Ligeledes vil jeg fortælle Jer, min kære Herre, at jeg har fået brev fra Bartholomeus Guldsmed, hvori han bad mig undskylde over for Jer, at han ikke kom til Jer, som I havde skrevet, han skulle. Men hvis han var taget til Jer, ville skibet have sejlet fra ham med det gods, som han skulle betale i Flandern. Han bad mig også sige, at han med Guds hjælp vil komme inden vinteren.

Måtte Gud være med Jer.

Skrevet på Akershus. På evangelisten Lukas’ dag.