Hvem handlede man med?

 

Hedeby var en by fyldt med mennesker. Der var rigtig mange forskellige mennesker. Der var mænd, koner og børn. Der var frie mennesker og trælle. Der var handelsmænd og håndværkere. Der var kongens krigere og kongens skatteopkræver. Alle disse mennesker levede og arbejdede i Hedeby. Hvis man gik en tur igennem byen, ville man se dem. Hedeby var frem for alt et samlingssted for mennesker. Et sted, hvor man kunne møde og handle med folk, man ellers ikke ville have kontakt med. Nu skal vi møde nogle af dem, der kom til Hedeby for at handle.

Ottar

Ottar var fra det nordlige Norge. Han var en rig og vigtig mand deroppe. Han kunne få det folk, der boede i området og som kaldtes 'samer', til at betale skat til ham. Når de havde betalt denne skat, kunne han laste et skib og sejle til Hedeby som handelsmand.

Engang var Ottar på besøg hos den engelske konge. Det blev skrevet ned i en bog, der kaldes en krønike. Derfor kan vi stadig læse om Ottar i dag.

Læs dette uddrag om Ottar fra krøniken. Hvad var det, samerne betalte Ottar i skat, som han kunne sælge videre i Hedeby?

  • "Han var blandt de mægtigste mænd i sit land, alligevel havde han ikke mere end tyve køer, tyve får og tyve svin, og den smule han pløjede, pløjede han med heste. Men deres rigdom består mest i den skat, som lapperne betaler dem. Denne skat består i dyrehuder, i fuglefjer, i hvalben og i tovværk lavet af hvalhud og sælhud."

 

Tænk over, hvad du har lært om varer som hvalrostand (hvalben) i afsnittet om, hvad man handlede med. Var Ottars handelsvarer værdifulde i Hedeby?

Ottars handelsvarer er kilden til hans rigdom, men hvad kunne rigdom i vikingetiden også bestå af ifølge kilden?

 

Købmanden

Købmanden var en velhavende mand. Han boede i et af de store huse nede ved havnen. Han tjente sine penge ved, at han en gang om året lastede sit store handelsskib og tog på handelstogt. På vej ud var skibet fyldt med varer fra de dygtige håndværkere i Hedeby. Især glasperlerne og guldsmykkerne var lette at sælge i udlandet. På vej tilbage var skibet mest lastet med en af de mest indbringende varer, man kunne sælge i Hedeby: trælle! Mennesker som var blevet fanget i deres hjemland og nu skulle sælges som trælle i Hedeby. 

Engang var der en kristen bisp i Hedeby, som hed Rimpert. Han fik ondt af en nonne, der var blevet taget til fange og nu skulle sælges som træl.

Læs dette uddrag af Rimperts fortælling. 

  • ”Da blev den hellige bisp bevæget af angst og medlidenhed med hende, og mens hedningerne holdt hende, begyndte han at tilbyde mange gaver af forskellig art for hende. Men de ville ikke gå ind på noget, medmindre han gav dem sin hest, som han havde til privat brug. Dette vægrede han sig ikke ved at gøre, men sprang straks ned fra hesten og gav hest med alt udstyr i bytte for slavinden; og da han havde frikøbt hende, skænkede han hende friheden og lod hende gå, hvorhen hun ville.”

 

Hvad må bispen give for at købe kvinden?

Tænk på hvad du har lært i beslutningslegen. Var det meget eller lidt?

Var det en god handel for købmanden at sælge trælle?

 

Bondekonen

Bondekonen boede på en gård uden for Hedeby. Der dyrkede hun og hendes mand jorden. De ejede selv jorden og de havde så meget, at de kunne dyrke mere mad, end de selv havde brug for. Derfor solgte de det overskydende til folk i Hedeby. Der kunne folk jo ikke dyrke jorden for at få mad. Det var bondekonen, der gik til byen med varerne, for der var stadig meget der skulle gøres på gården, så hendes mand blev der. Hun var alligevel også den bedste til at forhandle om prisen.

 

Perlemageren

Perlemageren boede fast i Hedeby. Her havde han sit værksted, hvor han lavede perler. Det var meget svært at lave perler, så man skulle øve sig meget længe for at blive god til det. Derfor var perlerne også dyre. Perlemageren solgte selv sine perler, så hvis man ville købe hans perler, skulle man komme til hans værksted. Selvom perlerne var dyre at købe, så var han ikke specielt velhavende. Han boede i et af de mindre huse i den nordvestlige del af Hedeby. Der boede de fleste håndværkere. 

 

Kan du gætte personen ud fra deres handelsvarer?

Du kan hente quizzen her: Gæt personen.pdf

Du kan enten svare direkte i pdf'en, du har downloadet, eller printe den ud. Din lærer har de rigtige svar.

Tænk over, hvor mange forskellige steder dine hverdagsting kommer fra. Læg fx mærke til, hvor ingredienserne til din aftensmad kommer fra. Er de alle sammen fra Danmark?

 

Disse meget forskellige mennesker kunne man alle sammen finde i Hedeby. Det gjorde Hedeby til et meget specielt sted, for folk fra hele vikingernes verden kom her. Arabere, der kom og handlede med deres fremmede mønter. Skandinaviske vikinger, der havde rejst til Konstantinopel og Grækenland, kom også med de ting, de havde samlet op på vejen. Vikinger tog Hedebyperler med til Rusland og solgte dem der. Derfor kunne man møde mange mennesker, som kom fra vidt forskellige steder i verden, og få fat i mange ting i Hedeby. Så behøvede man ikke at besøge alle stederne selv. Man kunne nøjes med bare at besøge Hedeby. Andre havde besøgt stedet for én.

 

Vikingerne ude i verdenen

Se på billederne, og se nogle af de spor, vikingerne har efterladt sig rundt omkring i verden, når de var ude at rejse.

Perler i Rusland
I byen Novgorod i Rusland har man fundet perler, som er lavet i Hedeby. Dem havde vikingerne med ud i verden, når de drog af sted for at handle, i dette tilfælde med de russiske folkeslag.
 
Graffiti i Istanbul
En viking har ridset en lille runeindskrift i kirken Hagia Sofia i byen Konstantinopel, som vi i dag kalder Istanbul. Når en viking skrev sit navn, så var det - lige som i dag - for at sige "Halvdan har været her".
Foto: Wikimedia Commons - Niels Elgaard Larsen
 
Løven fra Piræus
Løven plejede at stå i havnebyen Piræus i Grækenland. En viking har set sit snit til at ridse et bånd af runer ind i løven ved dens skulder. Runerne er for slidte til, at vi kan læse, hvad der står, men på tegningen her kan man tydeligt se dem. I dag står løven i Italien.
 
Arabiske mønter i Hedeby
Der findes mange arabiske mønter i Hedeby. Vikingerne handlede også med arabere, så deres penge er endt i Hedeby. Måske havde de dem selv med hjem efter et handelstogt ... i hvert fald kom araberne også til Hedeby.