Møns lokalarkiv

Møns Lokalarkiv er en integreret del af museet, og her tager vi hånd om arkivalier fra lokale foreninger, virksomheder og privatpersoner.

Breve, regnskaber, protokoller, erindringer og andet godt ligger og venter på at gøre nytte for lokalhistorisk interesserede.

Et hold frivillige er i gang med at registrere hele molevitten digitalt. Når arkivalierne er registreret, kan man søge på kryds og tværs og forhåbentlig finde lige det, man har brug for.

Arkivet er åbent i museet åbningstid, men er kun bemandet for ekspedition om fredagen.

Kontakt os på mail: lokalarkiv@museerne.dk

Du finder os ved at gå ind i museets gård og ind i fløjen ud mod voldgraven. Du behøver ikke betale entré til museet for at benytte arkivets faciliteter.