Opgave 1

Hvilket navn giver mest gavn?

Mange konger i Danmarks historie har fået tilnavne efter deres død: Atterdag, Sejr og Blåtand.

 

Margrete tildelte sig selv en række tilnavne, mens hun levede. Hun brugte dem til at signalere sin magt og position. Vi har fundet nogle af hendes selvvalgte tilnavne frem:

1375: Dronning af Norge og Sverige, kong Valdemars datter og rette arving

1375: Margrete, af Guds nåde Danmarks, Sveriges og Norges dronning

1387: Fuldmægtige frue og husbond og det ganske rige, Danmarks formynder

1388: Norges mægtige frue og retmæssige husbond

1389: Sveriges fuldmægtige frue og rette husbond

1397: Nådige frue, dronning Margrete

 

Giv hinanden tilnavne i opgavehæftet.

Aftal med jeres lærer, hvordan I afleverer eller præsenterer billederne, så I alle kan se hinandens bud.