Lærervejledning og kolofon

Hvis I arbejder med iPads eller Apple pc'er, kan I downloade materialet som iBook her: Balle Lars.ibooks

 

Balle-Lars

Balle-Lars var en af de sidste forbrydere, der blev henrettet i Danmark.

Med udgangspunkt i historien om Balle-Lars, arbejder eleverne med emnet dødsstraf. Eleverne skal forholde sig til, om dødsstraf er rimelig, og om Balle-Lars fortjente denne hårde straf.

Undervejs lærer eleverne Balle-Lars bedre at kende og får mere viden om dødsstraffens historie. Til sidst kommer en lille historie om en præst, der på en måde udødeliggjorde Balle-Lars.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til folkeskolens mellemtrin og overbygning, men kan anvendes af alle, der har lyst og interesse.

Omfang

Forløbet anslås at vare 2-4 timer alt efter hvilke dele, der (fra)vælges, og hvordan arbejdet tilrettelægges (se under 'Tilrettelæggelse').

Indhold

Kort gennemgang af forløbet:

 • Introduktion med lydfil fra museets udstilling og den geografisk placering af henrettelsen (historisk kort sammenstillet med nutidigt billede). Eleverne tager stilling til henrettelsens underholdningsværdi.
 • Hvem var Balle-Lars? Eleverne lærer om Balle-Lars' baggrund og tager stilling til diskursen om arv og miljø.
 • En øjenvidneberetning fra henrettelsen, som eleverne omsætter til en tegneserie.
 • Mordet, der indbragte Balle-Lars sin dødsdom. Eleverne tager stilling til 'opklaringsarbejdet' og den anklagedes retssikkerhed. Eleverne udarbejder en video, hvor de viser, hvordan man kan få en tilståelse fra en mand, der måske slet ikke er skyldig.
 • Bøddel-erhvervet, hvor eleverne digter en skillingsvise om bøddelens arbejde.
 • Dødsstraffens historie. Eleverne får et kort rids af historien, diskuterer straffens rimelighed og "straffer" selv forskellige forbrydelser.
 • Historien om pastor Gjellebøl, hvor eleverne dramatiserer ordsproget "spildte Guds ord på Balle-Lars".

Materialer

Følgende materialer anvendes:

 • Baggrundstekster
 • Lydfil fra udstillingen på Møns Museum
 • Kildetekster
 • Billeder (også som kildemateriale) og illustrationer

Bemærkninger

Læreren bør i sin tilrettelæggelse være opmærksom på, hvordan eleverne eventuelt indleverer visse besvarelser (se under 'Tilrettelæggelse').

Til opgaven i kapitlet 'Øjenvidnet' kan der bruges skabeloner til arbejdet med tegneserien. På internettet kan findes en række skabeloner til print, enten af læreren eller eleverne selv. Lærerens egne i kopiform kan også anvendes. Har eleverne elektroniske eller app-baserede skabeloner, er disse naturligvis også anvendelige.

Skabeloner til print og kopiering kan også findes her: skabelon 1, skabelon 2, skabelon 3, skabelon 4, skabelon 5.

Forløbet lægger op til dialog, diskussion og reflekterende samtale, hvis resultater omsættes kreativt.

Faglige mål

Forløbet er tilrettelagt med udgangspunkt i folkeskolens forenklede Fælles Mål. Det er lærerens valg af vinkel og eventuelle placering af forløbet i årets øvrige arbejde, der er afgørende for, hvilke faglige og læringsmål der vælges og/eller skal formuleres.

Tilrettelæggelse

Forløbet bør tilrettelægges som gruppearbejde (vores anbefaling), men kan også gennemføres som individuelt eller klassearbejde.

Vi anbefaler gruppearbejde, da der herved vil være mulighed for de diskussioner/drøftelser og den videns-, erfarings- og holdningsdeling, som opgaverne lægger op til. Endvidere er visse praktiske og/eller kreative opgaver formuleret således, at gruppearbejde er påkrævet.

Opgaverne er tilrettelagt, så forskellige udtryksformer og de enkelte elevers styrker kan komme i anvendelse. Der er blandt andet opgaver, der kræver produktion af en kort videosekvens og dramatisering. Læreren bør derfor i sin tilrettelæggelse tænke over, hvordan disse svar kan præsenteres og/eller eventuelt indleveres til senere brug ved en eventuel afsluttende dialog: via mail eller intra til læreren, via upload til en server, via visning fra elevernes egne devices eller en hel anden måde.

Husk at sørge for tegneserieskabeloner til opgaven i kapitlet 'Øjenvidnet'.

Evaluering

Forløbet er som sådan selvevaluerende, da elevernes samtaler og diskussioner samt deres bud på de kreative opgaveløsninger viser deres refleksioner. Dette arbejde kan eventuelt følges op med individuel eller gruppesamtale om læringen i forløbet.

Derudover kan en test i eller quiz om de historiske fakta eller andre elementer fra forløbet gennemføres. Der findes på internettet et utal af værktøjer til at udvikle disse.

 

Kolofon

Balle-Lars

et forløb om dødsstraf

af Steen Djurhuus

Udviklet med udgangspunkt i "Dødens rum" på Møns Museum og historien om Balle-Lars

Museum Sydøstdanmark, 2020

Der gives hermed rettighed til at udvælge passager og viderebearbejde materialet til eget brug og til at copy/paste passager ind i eget materiale.