Eksempel på anklager

Kilder til anklager

 

1. eksempel: 

Else Holtug, der var gift med den velhavende kræmmer Peder Holtug, blev et af de mange ofre for heksejagten i Køge. Det er noteret af Børge Green at:

  • "Else Holtug […] var slem til at sige: "Jeg skal huske dig", eller "Du skal komme ihu", dersom folk sagde hende imod eller ikke ville danse efter hendes pibe."
  • "Naboen i Brogade, Laurits Krog, der var Elses hovedanklager, klagede sig til forskellige, som besøgte ham, og sagde, at han var blevet så underlig og sælsom, hvad han aldrig havde været. Han kunne ikke drikke med folk, men sad med hånden under kinden. […] Kan hun noget med Djævelkunst, da tror jeg vist, at hun har taget min Fornuft fra mig. […] Efter Laurits Krogs død blev Else fænglet."

 

2. eksempel:

Anna Lourup ragede uklar med klokkeren fra Ribe, Ole Andersen, og han anklagede hende derefter for trolddom:

  • "[…] hun gik ud, og gav mange onde Ord (dette tilstod Anna Lourups for Tings-Dom) nogen Tiid derefter blev han saa got som afsindig, og ville have taget Livet af sig selv."

Siden kom flere anklager frem mod hende:

  • "Volborg Morten Christensens Hustru vidnede, at det skeede ved Paaske sidst, at Anna Lourup kom til hende, […] siden den Tiid har hendes Kiør mistet deres Mælkning, som hun meente, Anna Lourup visselig havde giort."

 

3. eksempel:

Bodild Harchisdatter blev anklaget som heks, efter hendes mor netop var blevet brændt på bålet. Blandt anklagerne var Peder Buntmager, som Bodild havde forbandet fire år tidligere for at snyde hende for et sælskind:

  • "[…] da fordærvede hun først 18 Degger Skind i Biede, saa han maatte begrave dem i Møg-Dyngen, og siden derefter henved 14 Dage 10 Degger Skind, som og fordærvedes for ham, og imidlertid døde en Koe for ham […]"