Opgave 4

Hvorfor bliver man gift?
Valdemar Atterdag og Dronning Helvig.
Kalkmaleri fra Sct. Peders Kirke i Næstved.

 

På kalkmaleriet her ser du Valdemar Atterdag til venstre og hans dronning Helvig til højre. De blev gift, fordi Valdemar Atterdag aftalte det med de hertuger, som Danmark var pantsat til, da han blev konge. Aftalen blev skrevet ned i Lübeck-traktaten i 1341. I kontrakten står der, at Valdemar skulle være rigets konge, og at han skulle købe landet tilbage fra hertugerne - bid for bid. Prisen var, at han skulle gifte sig med Helvig, søsteren til hertug Valdemar af Slesvig.

Læs dette afsnit af Lübeck-traktaten igennem.

Marker i teksten i opgavehæftet, hvad Valdemar Atterdag fik ud af at gifte sig med Helvig.