FAQ om Borgring Oplevelsescenter

Hvem er holdet bag Borgring Oplevelsescenter?

Direktør: Keld Møller Hansen
Jens Ulriksen: Ph.d, forskningsleder & faglig ansvarlig
Ruben Venø: Byggeleder
Kristoffer Rosner Rydahl: Kommunikation, markedsføring & events
Jens-Ole Platz: Udstillingsarkitekt
Rune Sandfeld: Art Director
Lene Steinbeck: Redaktør
Carl-Henrik Hansen: AV og teknik
Thomas Ekvit Kastrup: Skole og formidling

Hvad planlægges der af udstillinger / formidling?

BORGEN: Kongen iscenesatte sig selv ved at bygge stort, ved at bygge højt og ved at bruge de fineste materialer, der kunne skaffes. Ringborgens stringente geometriske og symmetriske arkitektur er spektakulær og har været fremmedartet, da borgen blev bygget.

OMGIVELSERNE: Den behændige placering mellem ådal og ås til synliggørelse af ringborgen og iscenesættelse af kongemagten.

LANDSKABET OG VEJENE: Den taktiske placering af Borgring ved det vigtige kryds mellem vikingetidens veje, som på deres side fortæller om bebyggelsesstruktur og magtcentre på Sjælland.

DE NORDISKE GUDER: Tiden forud for Borgring, Vikingetid. Et krigersamfund tæt forbundet med den hedenske asatro.

Er Borgring Oplevelsescenter andet end udstillinger?

Ja. Borgring Oplevelsescenter kommer også til at bestå af:

CENTER FOR VIKINGETIDSSTUDIER er daglig arbejdsplads for to vikingeforskere og museets arkæologer, når de ikke foretager udgravninger. Transparente løsninger giver publikum indblik i bearbejdningen af de fund, der er udgravet på Borgring og de andre ringborge samt den fortløbende kortlægning af vikingerne i Danmark.

EVENTCENTRET giver virksomheder, foreninger og enkeltpersoner mulighed for at arrangere aktiviteter, der tematiserer vikingetiden og understøtter den gode oplevelse. Det kan være mjødbryggeren og slagteren med en pop-up-butik og prøvesmagninger, forskningsenheder fra samarbejdsinstitutioner som afholder ph.d.-forsvar og faglige talks eller medieproducenter og spiludviklere, der tilbydes en plads til at udforske og bidrage til borgens fortællinger. Eventcentret kan åbnes mod plænen omkring bygningen, så den kan integreres i større events i sommerhalvåret.

SERVICECENTRET rummer billetsalg, butik, café og toiletter. Cafeen drives som en convenience store med køkkenfaciliteter til et kvalitets varesortiment. Servicecentret er dimensioneret til at dække de besøgendes behov, også under store arrangementer og andre spidsbelastninger, hvor cafeen kan åbnes mod udeservering. Butikken kan integreres med eventcentret ved særlige lejligheder.

Hvad er tidsplanen frem til 2025?
I 2022 gennemførtes en arkitektkonkurrence. Endelig projektering inkl. udarbejdelse af lokalplan sker i 2023 og anlægsarbejderne bliver igangsat med første spadestik den 30. september. I 2023 udarbejdes det endelige udstillingskoncept og udstillingerne produceres i 2024. Udstillingsbygningen står færdig i december 2024. I 2024-25 installeres udstillingerne og den øvrig formidling. Forventet åbning er forår 2025.

Inviterer museet til borgermøder i løbet af projektperioden?
Ja. Museet vil løbende invitere til åbne borgermøder, hvor der er mulighed for at høre mere om forskning, udstillingskoncepter, formidling og selve det kommende byggeri. Disse møder bliver annonceret på museets hjemmeside, i museets nyhedsbrev, i dagspressen og på de sociale medier.

Hvad gør man, hvis man har en ide til det kommende besøgscenter?
Museet er altid interesseret i at høre nye og anderledes formidlings- og udstillingsideer. Hvis man har sådan, kan man henvende sig til museumsdirektør Keld Møller Hansen på kmh@museerne.dk.

Hvor kommer pengene fra?
Borgring oplevelsescenter er budgetteret til 50 mio. kr. og støttes af:

A.P. Møller Fonden: 15 mio. kr.
Køge Kommune: 15 mio. kr.
Knud Højgaards Fond: 3 mio. kr.
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond: 200.000 kr.
Museum Sydøstdanmark: 4 mio. kr.
Køge Kommune har stillet en kommunegaranti på 16 mio. kr.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål til projektet?

Presse og kommunikation:
Kristoffer Rosner Jensen
Kommunikations- og marketingchef
E-mail: krj@museerne.dk
Tlf.: +4560821672

Projektansvarlig:
Keld Møller Hansen
Administrerende direktør
E-mail: kmh@museerne.dk
Tlf.: +4523714108

Forskning og faglighed:
Jens Ulriksen
Forskningsleder. Mag.art., Ph.d. forhistorisk arkæologi
E-mail: ju@museerne.dk
Tlf.: +4531103544