Om Museum Sydøstdanmark

På Museum Sydøstdanmark skal historien ikke alene forstås, men tillige inspirere, forbinde og udfordre.

Som museum er en af vores fornemste opgaver at gøre vores særlige lokale kulturarv tilgængelig og vedkommende for så mange som muligt, men også at den giver mening og skaber værdi. Det særlige ved Køge, Næstved og Vordingborg kommuner er ikke den slags mennesker, der bor her, deres erhverv eller livsstil. Det er heller ikke den kultur og historie, de er en del af. Den slags mennesker, erhverv, livsførelse og kulturhistorie, der kendetegner de tre kommuner, kan man også finde andre steder på Sjælland, på Fyn og i Jylland. Det er provinsliv på godt og ondt. Det, der er særligt, er det unikke sted og den unikke person. Helt tæt på. Det er det ultralokale.

Museum Sydøstdanmark dyrker det ultralokale i sine samlinger, forskning, formidling og på vores besøgssteder. Museet gør det i tæt samarbejde med kommunerne og med to klare mål, at styrke den lokale identitet og markedsføre Næstved, Køge og Vordingborg nationalt og internationalt.

Museumsdirektør Keld Møller HansenMuseum Sydøstdanmark
Museum Sydøstdanmark er en selvejende institution.

Museum Sydøstdanmark er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med ansvar for kulturhistorien fra ældste til nyere tid i Næstved, Køge, Solrød og Vordingborg kommuner. Museet har tillige arkæologisk ansvar i Faxe, Stevns og Greve kommuner. Inden for sit ansvarsområde har museet et særligt fokus på kunsthåndværk og industrihistorie med udgangspunkt i Næstved, Vikinger med udgangspunkt i Køge samt middelalderborge med udgangspunkt i Vordingborg.

Kulturministeriet er museets offentlige hovedtilskudsyder.

Museet omfattede i 2019 otte besøgssteder:

 • Køge Museum, Køge
 • Vikingeborgen Borgring, Lellinge
 • Holmegaard Værk, Fensmark
 • Helligåndshuset, Næstved
 • Køng Museum, Køng
 • Danmarks Borgcenter, Vordingborg
 • Møns Museum, Stege
 • Museumsgården, Keldbylille

 

Museet driver desuden Møn lokalarkiv og Vordingborg lokalarkiv og har en samarbejdsaftale med Køge arkiv. Arkiverne understøtter museets faglige arbejde, men arkivalierne er ikke en del af museets samling, og er derfor ikke omfattet af museumslovens bestemmelser.

Nøgletal for museet 2019

 • Museets samlede omsætning var på 62.5 mio. kr.
 • Museet rådede over 100 medarbejdere svarende til 66 årsværk, heraf 27 fastansatte videnskabelige årsværk, hvoraf tre var på ph.d. niveau
 • Museet havde 196.507 brugere.

 

Vedtægter
Museum Sydøstdanmark arbejder efter museumslovens §15.

 Vedtægterne afspejler den lovgivning – Museumsloven – som institutionen hviler på. Vedtægterne er den selvejende institutions grundlov, der fastlægger det formelle grundlag for dens virke, og som giver rammerne for dens virksomhed. Bestyrelsen defineres i vedtægterne og er sammensat på baggrund af Kulturministeriets anbefalinger.

Vedtægter

 

Samdriftsaftale
Der er udarbejdet en samdriftsaftale mellem kommunerne Næstved, Køge og Vordingborg og museet om museumsvæsenet, serviceniveau og budgetprocedure.

 

Mission
Gennem de indbyrdes forbundne opgaver; indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv:

 • aktualisere viden om kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende
 • udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund
 • sikre kulturarv for fremtidens anvendelse
 • skabe værdikæder inden for handel, erhverv og uddannelse

 

Vision
Museum Sydøstdanmark er i 2025 kendetegnet ved:

 • Tre attraktioner i henholdsvis Næstved, Køge og Vordingborg Kommune
 • Tre lokale kulturhistoriske museer i henholdsvis Næstved, Køge og Vordingborg Kommune
 • Besøgstallet er forøget fra 190.000 til 320.000.
 • Museum Sydøstdanmark er nationalt og international anerkendt for sin forskning.
 • Museet har en ultra lokal samling og nationale samlinger i tidssvarende magasiner
 • Museet er økonomisk, driftsmæssigt og organisatorisk en veldrevet og stabil virksomhed med en væsentlig forbedret indtjening, der giver mulighed for fortsat udvikling
 • Museet er en dynamisk arbejdsplads præget af fællesskab, tillid og god trivsel
 • Museet er anerkendt af borgere, kommuner og stat for god forvaltning i arbejdet med og sikringen af kulturarven
 • Museum Sydøstdanmark bidrager væsentligt til Køge, Næstved og Vordingborgs planlagte udvikling og til samarbejdet mellem kommunerne om udvikling af kulturarv
 • Museum Sydøstdanmark inspirerer den øvrige museumsverden