Introduktion

Udstilling om kunsthåndværk og teknologi

I udstillingen ”Pimp Your Ride!” er det koblingen mellem kunsthåndværk og teknologi, der er i fokus. Teknologiske genstande, der bærer præg af eller er forarbejdede i hånden ved hjælp af forskellige kunsthåndværksteknikker.

På trods af, at det i dag er muligt at fremstille de fleste genstande til hverdagen maskinelt, er det tilsyneladende ikke det, forbrugerne efterspørger. Denne observation og forundring har været  udgangspunktet for udstillingen. Det er ikke det maskinelle look og det strømlinede design, der præger billedet, når man kaster et blik i boligbladene, ser på udbuddet af gør-det-selv-programmer i fjernsynet eller surfer på Kickstarter.com eller andre platforme for nye, håbefulde designere. Tværtimod bliver de teknologiske genstande, vi omgiver os med, som lamper, mobiltelefoner, computere eller sågar transportmidler ofte tilføjet et element af noget håndgjort, der gør de kolde, maskinelle produkter varme og personliggjorte. Vi er nået til et punkt i den digitale udvikling, hvor den moderne teknologi ikke længere er banebrydende i sig selv. Vi tager de digitale tilbud og produkter mere eller mindre for givet, og der er derfor mulighed for at gå nye veje i formgivningen.

Da elektriske hverdagsprodukter for alvor vandt indpas i privatsfæren i slutningen af 1800-tallet var det naturligt at bygge videre på de traditioner for formgivning, som man allerede kendte. Et eksempel er de første elektriske lamper til hjemmet, der lignede petroleumslamperne til forveksling. Det var trygt i overgangen til moderne belysning. Også formgivningen var primært håndgjort. Det var et vilkår i produktionen. Man havde ikke andre muligheder end langt hen ad vejen at forarbejde i hånden, som man altid havde gjort, indtil nye maskinelle metoder kunne tages i brug.

I dag er tilføjelsen af den håndværksmæssige kvalitet i det teknologiske design et tilvalg. Designerne og producenterne kobler kunsthåndværk og teknologi sammen, fordi det er moderne, fordi det bringer ekstra æstetiske kvaliteter ind i designet, fordi man kan, eller simpelthen fordi, at det er sjovt og udfordrende. Vi kan se tendensen hos de store etablerede designfirmaer, hos de individuelle designere og blandt gør-det-selv-folket, der eksperimenterer med, hvad der er teknisk og håndværksmæssigt muligt.

Udstillingen er delt op i forskellige tematikker, der binder de individuelle designprodukter sammen: tradition vs. fornyelse, kunsthåndværket som storytelling, den sanselige teknologi, slow living, customizing og game changers. Mange af de udstillede produkter er udenlandske og del af en global tendens, hvilket afspejles i de tematiske overskrifter. 

Den ekstra produktionstid, der ligger bag et håndgjort design, er et udtryk for en fordybelse og et overskud, som også mange almindelige mennesker søger tilbage til. Unge piger går i strikkeklubber, man tilbringer en eftermiddag på et Makerspace-værksted, eller finder de gamle vinylplader frem. Slow Living, en tendens som flere af de udstillede genstande indskriver sig i, er retro-nostalgisk i den forstand, at den hylder mange af de gamle dyder. Designerne kaster et både legende, men også længselsfuldt blik tilbage til industrialiseringens ungdom og lader nyt design inspirere af  fortidens maskineri både æstetisk og teknisk. Samtidig er slow living også et ønske om at skabe et frirum fra hverdagens stressede tilværelse.

De udstillede genstande er i mange tilfælde såkaldte design-hybrider. Genstande, hvor umiddelbart uforenelige genstande, teknikker eller materialer, finder sammen på nye, opfindsomme og overraskende måder. Måder, der får os til at genoverveje vores forudfattede syn på hverdagens design. Det kan være en lampe af sælskind, et pc-cover af cykelslanger eller en elguitar af cigarkasser.

Teknologi kan være med til at bringe traditionelle håndværk ind på nye markeder og skubbe til en udvikling, men kan også være medvirkende til bevaring af et håndværk. Eksempelvis i samarbejdet mellem den danske designvirksomhed Diffus Design og det schweiziske broderifirma Forster Rohner, som har givet det traditionelle broderi et skub ind på markedet for tekniske tekstiler. Den udstillede klimakjole er samtidig et eksempel på det, man kalder kritisk design. Det kritiske design stiller spørgsmålstegn ved eksempelvis overforbrug, forurening og andre samfundsskabte problematikker.

Udstillingens titel er taget fra det amerikanske realityprogram ”Pimp My Ride”, der blev vist på MTV international fra 2006. Programmet, der var et af MTV’s mest populære programmer, viste hvordan en gammel bil kunne ”pimpes” op og personaliseres med ekstra dele, udstyr og dekoration ud fra ejerens ønsker. På samme måde er mange af de genstande, vi viser i udstillingen, tilføjet noget ekstra, er blevet personliggjorte, og er med til at underbygge den fortælling om egen identitet, som en forbruger skaber i samspillet med genstandene i hjemmet og i hverdagen. Det gælder ikke mindst den specialbyggede Yamaha motorcykel fra danske Wrenchmonkees, der visuelt er et udsagn om solidt håndværk og elegant minimalisme, og som man kan knytte an til, når man kører på motorcyklen.

Tak til alle udstillende firmaer og designere, der også har stillet billedmateriale til rådighed for kataloget. Og en varm tak til udstillingsassistenter Trine Lykkebak Larsen og Stine Spandet Haurum for tekstbidrag til udstillingens katalog.