Kønsfordelingen af hekse

Ordet heks stammer fra det germanske ord 'hagazussa', der er sammensat af 'haga' (hegn) og 'zussa'(kvinde), og fortolkes som at være overjordiske væsner eller udstødte kvinder. Allerede i ordets grundbetydning er der altså en kønsopdeling. Dette ses også i titlen på heksejagt-bogen fra 1486, 'Malleus Malificarum', som er skrevet på latin i femininum.

 

Bogens indhold er også helt generelt kvindefjendsk. Mange har omtalt indholdet som forfatternes egne seksuelle fantasier. Det er disse fantasier, der skulle være grundlaget for de ideer, der er beskrevet som heksenes gerninger og synder, således at de kan blive straffet. Forfatterne selv forklarer årsagen til overvægten af kvindelige hekse:

"Kvinder står naturen nærmere end mænd. De er naive, og de er derfor lette ofre for dæmonerne."

 

Her bruges eksemplet fra biblen med Eva, der fristes af slangen. Der blev derfor bygget videre på den kristne fremstilling af kvinden i baggrunden for manden, og hun ender med titler som både fristerske og svag. Denne bog har helt klart haft en stor betydning for kønsfordelingen af de dømte hekse, men den giver også et blik ind i datidens syn på kvinder mere generelt. At disse anklager på kvinders natur har kunne vinde indpas må betyde, at de sociale funktioner netop har været meget stereotype.

Selvom kvinder spillede en vigtig rolle for at få samfundet til at fungere (føde børn, holde hus, lave mad osv.), så har det fx ikke været socialt acceptabelt, at en kvinde tyede til vold for at komme af med frustrationer. I stedet måtte de ty til ordets magt ved at skælde ud og udstede forbandelser. Og netop forbandelser kunne ofte være farlige, hvis der efterfølgende skete modtageren noget.

På trods af, at der både i Danmark og resten af Europa var langt flest kvinder, der blev anklaget og dømt, er der områder, der skiller sig ud. I områder som Nordmandiet, Estland, Finland og Island var det overvejende mænd, der blev dømt. Hvad årsagen til dette var, er svært at sige, da både de dømte mandlige hekse og børnehekse er et overset emne i forskningen.