Indledning

Hvad er en heks? - dengang og nu.

Ordet heks stammer fra det oldhøjtyske ord 'hagazussa' - haga 'hegn' og zussa 'troldkvinde'. Der lægges altså op til, at hekse er kvinder. Men var det nu også sådan, det forholdt sig? Opfattelsen af, hvad en heks er, har ændret sig mange gange gennem tiden. Ved aktiv deltagelse skal eleverne på baggrund af kilder opleve de problemstillinger, man stod overfor i en tid, hvor trolddom og magi var ilde set, men svært at bevise eller modbevise. Der læres om årsagerne til den store frygt for djævelskab, og hvordan opfattelsen af heksen har ændret sig igennem tiden.