Oplevelsescenter

Borgring

På Borgring og i borgens opland blev der 2016 – 2018 med støtte på i alt 24 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden og Køge Kommune gennemført de mest gennemgribende udgravninger af en vikingeborg nogensinde.

Udgravningernes resultater er i dag i høj grad med til at underbygge den ansøgning, som Kulturministeren sendte af sted til UNESCO i januar 2021 om vikingeborgenes optagelse på UNESCO’s verdensarvsliste.

Borgring oplevelsescenter

Borgring bygges aldrig færdig og markerer slutningen af vikingetid og begyndelsen på det Danmark vi kender i dag. Vikingernes samfund og tro ændrer sig drastisk. Borgring oplevelsescenter fortæller den historie i et nyt museum og på stedet, hvor borgen lå.

Der planlægges udstillinger/formidling af:

BORGEN: Kongen iscenesatte sig selv ved at bygge stort, ved at bygge højt og ved at bruge de fineste materialer, der kunne skaffes. Ringborgens stringente geometriske og symmetriske arkitektur er spektakulær og har været fremmedartet, da borgen blev bygget.

OMGIVELSERNE: Den behændige placering mellem ådal og ås til synliggørelse af ringborgen og iscenesættelse af kongemagten.

LANDSKABET OG VEJENE: Den taktiske placering af Borgring ved det vigtige kryds mellem vikingetidens veje, som på deres side fortæller om bebyggelsesstruktur og magtcentre på Sjælland.

DE NORDISKE GUDER: Tiden forud for Borgring, Vikingetid. Et krigersamfund tæt forbundet med den hedenske asatro.

Til centeret knyttes et forskningscenter der skal forske i vikingeborgene og i tiden før systemskiftet, der kan forklare vikingetidens ophør, et eventcenter og et servicecenter.

CENTER FOR VIKINGETIDSSTUDIER er daglig arbejdsplads for to vikingeforskere og museets arkæologer, når de ikke foretager udgravninger. Transparente løsninger giver publikum indblik i bearbejdningen af de fund, der er udgravet på Borgring og de andre ringborge samt den fortløbende kortlægning af vikingerne i Danmark.

EVENTCENTRET giver virksomheder, foreninger og enkeltpersoner mulighed for at arrangere aktiviteter, der tematiserer vikingetiden og understøtter den gode oplevelse. Det kan være mjødbryggeren og slagteren med en pop-up-butik og prøvesmagninger, forskningsenheder fra samarbejdsinstitutioner som afholder ph.d.-forsvar og faglige talks eller medieproducenter og spiludviklere, der tilbydes en plads til at udforske og bidrage til borgens fortællinger. Eventcentret kan åbnes mod plænen omkring bygningen, så den kan integreres i større events i sommerhalvåret.

SERVICECENTRET rummer billetsalg, butik, café og toiletter. Cafeen drives som en convenience store med køkkenfaciliteter til et kvalitets varesortiment. Servicecentret er dimensioneret til at dække de besøgendes behov, også under store arrangementer og andre spidsbelastninger, hvor cafeen kan åbnes mod udeservering. Butikken kan integreres med eventcentret ved særlige lejligheder.

Det 1.800 kvadratmeter store oplevelses- og forskningscenter er udformet sammen med LOOP Architects, mens udstillingerne udvikles af museets udstillingsafdeling.

Oplevelsescentret åbner i foråret 2025.

Økonomi

Borgring oplevelsescenter er budgetteret til 50.1 mio. kr. og støttes af:

AP Møller Fonden: 15 mio. kr.
Køge Kommune: 15 mio. kr.
Knud Højgaards Fond: 3 mio. kr.
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond: 200.000 kr.

Museum Sydøstdanmark: 4 mio. kr.
Køge Kommune har stillet en kommunegaranti på de resterende 13 mio. kr.