Gåden

 

Levede Valdemar den Store op til sit eget og tidens ideal om, hvad en god konge var?

I vikingetiden var idealet for en konge, at han gik forrest i kamp, så blodet flød omkring ham. Derudover skulle han vinde respekt og gerne rigdomme fra andre fyrster. Guldet og sølvet skulle han gavmildt fordele til sine trofaste følgesvende.

På Valdemar den Stores tid stillede man noget større krav til kongens egenskaber. Kongen skulle være from og en god kristen. Han skulle udbrede kristendommen, og han skulle være kirkens beskytter. Han skulle sikre landet mod fjender. Han skulle skabe retfærdighed i landet: De rige og stærke skulle frygte ham, de svage og hjælpeløse elske ham. Og ligesom han skulle beskytte kirken, skulle han beskytte alle andre hjælpeløse: enkerne, de forældreløse og de fattige. Først og fremmest skulle han selv være retfærdig. Han skulle bruge sin magt til alles gavn og ikke kun til at gavne sig selv og sine venner.

Det var sådan, Valdemar gerne ville se sig selv og blive husket.

Valdemars vej til magten gik over ti års borgerkrig. Og da han var blevet konge, fulgte 25 år med krig mod de vendiske stammer på Østersøens sydkyst.

I skal følge Valdemar gennem forskellige begivenheder i hans liv. Til slut skal I afgøre, om han var den konge, han gerne ville huskes som.

 

Efter introduktionen og efter at have lært noget om personen og tiden skal I forfølge 6 spor.

I det ene skal I se på hans forhold til de fremmede.

I det andet spor arbejder I med, hvad kirken betød for hans magt.

I det tredje undersøger I, hvad Valdemars slægt og familie betød for hans succes.

Fjerde spor handler om hans venner, mens det femte mere handler om Valdemar selv, og det sjette spor om hans uvenner.

 

Vær opmærksom på, at nogle af opgaverne går igen i de forskellige spor!

Hvis I (sammen med jeres lærer) har valgt, at alle følger alle spor, må I lige hoppe dem over, I har lavet i et tidligere spor.

Hvis I (sammen med jeres lærer) har valgt, at forskellige grupper følger forskellige spor, så giver det hele mening …

 

 

Til slut mødes I med jeres klasse og diskuterer, om I synes, Valdemar levede op til idealet om en god konge. Her skal I altså med baggrund i alt det, I har lært, komme med et bud på gåden. Men inden I kaster jer ud i opgaverne, er det vigtigt, at I har lidt viden om Valdemar den Store og hans tid.

Samfundet var en hel del anderledes end det, vi kender i dag. Først skal I se en film, der fortæller om Danmark i middelalderen. For at få fuldt udbytte, skal I også lige have lidt mere styr på selve Valdemar den Store og nogle af de mennesker, der omgav ham.

  • Hvem var Svend og Knud?
  • Hvem var Absalon?
  • Hvor ligger Rygen?
  • Hvad eller hvem er venderne?
  • Hvem var Saxo?

 

I det følgende materiale kan I lære om netop det. Og når I har læst materialet igennem, vender vi lige tilbage for at se, om I fik styr på det.