Holmegaard Glas - Prøvesamling

Holmegaard Glasværks prøvesamling rummer prøver på glasværkets produktion fra begyndelsen i 1825 frem til vor tid. 

Næstved Museum har fået overdraget Holmegaard Glasværks Prøvesamling fra Rosendahl Design Group, som købte samlingen sammen med retten til at producere Holmegaard Glas i 2008. Samlingen rummer i tusindvis af glas, og samlingen afspejler dermed dansk glasproduktion i 185 år.

På det kulturhistoriske område fortæller samlingen om udviklingen i brugsgenstandeog emballage, om boligindretning, om eksperter fra udlandet, der blev integrereti Fensmark, om tørvefyrede sjællandske glasovne til erstatning for de brændefyrede glasovne, som vi mistede med Norge i 1814, om godsejer, greve Danneskiold-Samsøe og hans hustru Henriette, som med glasværketved Fensmark fungerede særdeles innovativt i en for Danmark vanskelig tid og meget mere. Desuden fortæller samlingenom udvikling i stilarter siden 1825, om mange kunstneres tilknytning til en kunstindustriel virksomhed med husdesignere og som gæstekunstnere.

Prøvesamlingen er en meget væsentlig del af Næstvedegnens kulturelle identitet og en del af den nationale kulturarv. Intet mindre. Det er derformed fantastisk glæde og stor ydmyghed, Næstved Museum har taget imod samlingen, som nu er museets ansvar.

I forbindelse med det store arbejde med at registrere samlingen, får museet hjælp af gamle medarbejdere ved glasværket, som kender samlingen og dens baggrund, og andre eksperter på dansk glas.

Registreringen finansieres ved hjælp af offentlige og private midler. Følgende har foreløbig støtte projektet:

2010

Kulturarvsstyrelsen: 120.00 kr.  Brand af 1848-fonden: 120.000 kr.   Bikubens Fusionsfond: 40.000 kr

2011

Fonden af 28. feb. 1970: 50.000 kr  Nithona-fonden: 160.000 kr.  Næstved Museums gavefond: 40.000 kr.

2012

Brand af 1848-fonden: 40.000 kr.  Næstved Museums gavefond: 40.000 kr

2012-2015

Annie & Otto Johs. Detlefs´Fonde: 1.500.000 kr.