Arkæologisk viden

Efter en arkæologisk udgravning er afsluttet, udarbejdes rutinemæssigt en videnskabelig rapport eller beretning over undersøgelsen. I denne indgår fyldestgørende og deltaljeret dokumentation for metode og resultater. Rapporten, som arkiveres på museet og i statens centrale arkiver, er ført og fremmest henvendt til fagfolk. Rapporterne findes også under de individuelle udgravninger på Fund og Fortidsminder.

For at imødekomme bygherres ønske om at få information om resultaterne fra en arkæologisk undersøgelse, kan museet også udarbejde en såkaldt kulturhistorisk rapport. Den er udformet som en lettilgængelig opsummering af udgravningens vigtigste resultater og rigt illustreret med tegninger og fotografier. Rapporterne bliver løbende uploaded til hjemmesiden.