Heimdals vandring

Heimdals vandring var en af de myter, vikingerne brugte til at forklare tingene i deres samfund med.

Guden Heimdal drog engang ud på vandring. For at skjule hvem han i virkeligheden var, kaldte han sig Rig. På sin vandring kom han til en gård. Her boede et ægtepar. De hed Oldemor og Oldefar. Rig spiste og sov hos dem i tre dage og tre nætter. Derefter drog han videre på sin vandring. Ni måneder efter hans besøg fik Oldemor et barn. Det var en lille dreng, som hun kaldte Træl. Træl voksede op og blev til en mand. Han var frygtelig grim, men meget stærk. Han brugte sine dage på at ase og mase med alt det tunge arbejde på gården. En dag kom en ung pige til gården. Hun hed Tøs. Træl og Tøs fik mange børn sammen. Og fra dem stammer alle trælles slægter.

Rig rejste videre i verden. Han kom til en gård, hvor et ægtepar boede. De var i gang med at arbejde. Manden skar træ til en væv, og kvinden spandt uld på en ten. De hed Bedstemor og Bedstefar. Rig spiste og sov hos dem i tre dage og tre nætter. Derefter drog han videre. Efter ni måneder fik Bedstemor et barn. Barnet hed Karl. Han voksede op og holdt af at pløje og dyrke jorden, bygge lader og tæmme okser. Han fik en kone, og sammen fik de mange børn. Fra disse børn stammer alle bønder.

Rig rejste videre i verden. Han kom til en tredje gård, hvor han gik ind. Her boede ægteparret Fader og Moder. Fader var i gang med at lave en bue og nogle pile. Moder arbejdede med noget meget fint linnedstof. Rig spiste og sov hos dem i tre dage og tre nætter. Efter ni måneder fødte Moder en lille dreng. Han blev kaldt Jarl og blev svøbt i silke. Jarl voksede op og blev dygtig til at håndtere bue og pil, sværd, økse og spyd. Han kunne også ride, gå på jagt og svømme.

Nu kom Rig tilbage til gården. Rig lærte Jarl at læse og skrive med runer, og han kaldte Jarl for sin søn. Derefter drog Jarl ud i verden. Med sværd og skjold underlagde Jarl sig 18 gårde. Han mødte en pige, som han gjorde til sin kone. De fik meget lykke og mange børn sammen. Fra disse børn stammer alle jarlers slægter.

Gruppedrøftelse

I vikingetiden var der tre overordnede sociale klasser: trælle, bønder og jarler.

Ud fra myten:

  • Hvilken klasse tror du så, det var bedst at høre til? Hvorfor?
  • Hvilken var det værst at høre til? Hvorfor?