Opgave 11

Venskab eller magt?

Margrete blev begravet i Sorø kirke. Men kort tid efter flyttede hendes livslange rådgiver, Peder Lodehat, hendes lig til Roskilde Domkirke.

Margretes sarkofag.

 

Her var han biskop, og her blev han også selv begravet.

De to kørte parløb gennem hele Margretes karriere. Han var rådgiver for hende fra det øjeblik, hendes 5-årige søn Oluf blev konge i Danmark. Desuden sørgede han for, at kirken bistod hende med penge. Hun sørgede til gengæld for, at han blev tildelt jordbesiddelser og mægtige stillinger inden for kirken. Læs denne kilde som eksempel:

Margrete, af Guds nåde Danmarks, Sveriges og Norges dronning, til alle, hvem dette brev når til. Det skal stå klart for alle, nulevende og fremtidige, at vi med dette brev overlader og tilstår vor ærværdige klerk herr Peder Jensen, kannik i Roskilde, alt vort gods i Ubby i Ars herred, som efter vor elskede faders død er tilfaldet os, med alle dets tilliggender, nemlig agre, enge, græsgange, skove og fiskevande, vådt og tørt, intet undtaget, til frit at råde over for livstid til egen nytte og tarv og med al ret, og vi hjemler det for krav fra alle, hvem det angår eller i fremtiden vil kunne angå. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev sammen med den gode mand Bertold van Sees segl. Givet i Kalundborg i det Herrens år 1375 dagen før biskoppen sankt Mortens dag.

På fotografiet lidt længere oppe kan I se Margretes pragt-sarkofag, som den står i Roskilde Domkirke i dag. Det var biskop Peder Lodehat og Margretes søn Erik, der købte sarkofagen og placerede den ved højaltret i kirken. 16 meter derfra blev Peder Lodehat selv begravet. Peder Lodehats gravplade kan I se på fotografiet her.

 

Vi ved ikke, hvorfor det var så vigtigt for Peder Lodehat, at Margretes lig blev flyttet fra Sorø Kirke til Roskilde Domkirke.

 

Diskutér mulighederne med hinanden og giv jeres bud i opgavehæftet.

I må gerne vælge flere muligheder eller skrive jeres egen.

  • Fordi det ville gøre Roskilde Domkirke endnu mere magtfuld.
  • Fordi han elskede hende.
  • Fordi Lodehat ville have det sidste ord i sagen om, hvor Margrete skulle begraves.
  • Fordi han vidste, at han selv skulle begraves i Roskilde Domkirke.
  • Fordi han opfattede hende som familie.
  • Fordi han ville vise verden, at Margrete var hans ven.
  • Fordi …