Heksens udvikling

Hekse er ofte blevet forbundet med nogle, der har en særlig kontakt til naturen. Om vi taler om vølver, druider eller seersker, har de altid gjort brug af naturen i form af solen, månen, urter eller dyr. Det er derfor naturligt, at heksens fremstilling har samme træk.

Til alle tider har folk med usædvanlige egenskaber gjort indtryk i form af både frygt og håb. Man frygtede dem for det, de kunne gøre af ondt, men brugte dem i håb om, at de kunne hjælpe, når ulykken ramte. Med kirkens fokus på hekse blev de efterhånden set som noget generelt ondt, da de var i ledtog med djævlen. Men de lokale fortsatte med at bruge dem, men i mindre grad eller mindre åbenlyst. Anklagerne lød fx, at heksen spiste børn, gjorde dyrene på en gård syge, eller gjorde mænd impotente. Heksens egentlige kriminelle gerning har, ifølge kirken, således været at bringe ulykke og ufrugtbarhed.

Oftest blev heksene også beskyldt for perversiteter, hvilket dengang var en generel opfattelse af heksenes væremåde. I nogle områder blev der gjort meget ud af heksesabbatten, hvor det siges, at hekse samledes og festede med djævlen. Heksene rygtedes at flyve til heksesabbat på Bloksbjerg i Tyskland, Blåkulla i Sverige og Troms i Norge.

I starten af 1900-tallet, da den videnskabelige verden var i stor fremgang, begyndte man at tænke på 1600-tallets hekse som folk med sindslidelser, der skulle have været anbragt på en institution i stedet for at være brændt på bålet.

Af en eller anden årsag tager man de tidlige anklager om kvindernes høje sexlyst seriøst og mener, at den fortrængte seksualitet har resulteret i hysteri. Senere er heksene kommet til at fremstå som selvstændige, magtfulde kvinder med stor kontakt til naturen, kroppen og deres seksualitet i tider, hvor kvindens rolle ellers ofte er gemt væk i historien.

I forbindelse med feministerne i ungdomsoprøret i 1960'erne fik heksekulte en opblomstring under navnet W.I.T.C.H. (Witches' International Troublemaker Conspiracy from Hell / Women Inspired to Tear down Constructs of Hate), som stadig eksisterer den dag i dag. Der findes mange forskellige typer hekse i dag, men de passivt aggressive ser ud til at have fundet en mellemvej, hvor de har egen hjemmeside og er ude i det åbne til demonstrationer. Men de holder sig alligevel anonyme, da de bærer store hatte og klæder til at dække deres ansigter. Så sent som ved valget af præsident Trump har W.I.T.C.H været ude og "sørge for", at han ikke kan gøre verden skade v. hj. a. trolddom.

Her ses medlemmer af W.I.T.C.H. i anonym protest mod den hvide supermagt.
Foto: commons.wikimedia.org / GorillaWarfare