Opgave 4

Går hæder og ære i arv?

Både Margrete og hendes far, kong Valdemar Atterdag, forstod i deres regeringsperiode at udnytte rigets situation til at sikre sig magten.

Da Valdemar Atterdag blev konge, havde landet ikke haft en konge i 8 år. Han samlede et splittet Danmark under sig.

Da kong Valdemar Atterdag døde, havde han ingen søn, som kunne efterfølge ham på tronen. Alt pegede på, at hans arvtager skulle være hans barnebarn i Tyskland. Men hans datter Margrete, som var gift med den norske kong Håkon, pressede på for at få sin 5-årige søn Oluf valgt som konge i Danmark. Barnekonger kunne ikke regere, så Oluf blev konge med Margrete som formynder. Det blev begyndelsen på Margretes 37 år ved magten.

Valdemar Atterdag brugte penge, vold, krig, list, alliancer og forhandling til at erobre Danmark tilbage fra de tyske fyrster, som landet var pantsat til, da han blev konge. Margretes metoder var de samme, blot var hun ikke krigsherre på samme måde som sin far. Herunder finder du en lille "tegneserie", der viser Margretes vigtigste erobringer.

 

 

 

 

Margrete refererede ofte til, at hun var sin fars datter. Eksempelvis kaldte hun sig selv for ”Dronning af Norge og Sverige, kong Valdemars datter og rette arving” og ”Vi Margrete med Guds nåde Valdemar Danekonges datter”. Hun lænede sig op af sin fars store succes, når hun skulle frem i verden.

Diskutér med hinanden, om jeres forældre - eller andre familiemedlemmer - har opnået hæder og ære, som I kan læne jer op af i jeres eget liv.

Skriv jeres personlige historier i opgavehæftet.